نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

آسیب دیدگی رباط

تا به حال شنیده اید که در خبر ها اعلام می شود:بازیکن یک تیم رباط پاره کرد و یا به علت آسیب دیدگی رباط ماه ها از میادین دور است! در این مقاله قصد داریم ابتدا بدانیم رباط چیست؟وظیفه اش چیست؟چگونه آسیب می بیند؟ و درمان آن چیست؟

رباط یا لیگامنت (Ligament) تارهایی از جنس بافت پیوندی است که دو استخوان را محکم به یکدیگر متصل می کند و وظیفه اش جلوگیری از حرکات غیر طبیعی مفصل است.

صدمات وارده به رباط به سه درجه تقسیم بندی می شود که اسپرین نام دارد(sprain)....

 

درجه1:شامل حرکات غیر طبیعی است که تعداد کمی از تارهای رباط پاره می شود.این آسیب به علت فشار وارده بیش از حد توان و ضربه با علائم  خون مردگی است.

درجه 2:شامل جرکات غیر طبیعی شدیر تر که تعداد بیشتری از تار های رباط پاره می شود.این آسیب به علت مشابه درجه اول و علائم آن خون مردگی بیشتر ،درد و التهاب است.

درجه 3:شامل حرکات غیر طبیعی شدیدتر که تعداد بیشتری از تارهای رباط پاره می شود.این آسیب به علت صدمات وارده شدید است که با از دست رفتن عملکرد رباط همراه است و علائم قبلی را با درجه شدیدتری دارد.

تفاوت اسپرین و استرین   Sprain & Strain

استرین صدماتی که بر واحد عضلانی تاندونی وارد می شود ولی اسپرین صدمات وارده بر رباط است.

عضله و تاندون به راحتی قابل تفکیک است،چون واحد عضلانی تاندونی دارای واحد حرکتی می باشد در حالی که رباط فاقد واحد حرکتی است و به منظور استحکام کردن مفصل در اطراف آن قرار دارد.

در آسیب دیدگی درجه سه،بعضی اوقات نیرو آنقدر زیاد است که رباط با استخوان جدا می شود که به آن Sprain fracture می گویند.

درمان:

در درجه یک و دو استفاده از یخ،آتل،ماساژ و کرم ها و اسپری های موجود در بازار و حمایت لیگامنت می تواند موثر باشد.

در درجه سه حتما باید به دکتر جراح مراجعه شود که با قرار دادن دقیق دو انتهای بافت،آسیب را درمان و بهبود می بخشد. مراجعه به دکتر باید ظرف کمتر از 6 ساعت انجام پذیرد.

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو