نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

آسیب های گردن


آسیب های گردن در ورزش ( Neck injuries in athlete )
   
آسیبهای گردن می توانند جزئی یا بسیار شدید باشند بخصوص هنگامی که آسیب به ستون مهره گردن وارد شود می تواند آسیب تهدید کننده حیات باشد. آسیبهای شایع وارده به گردن طی ورزش عبارتند از: اسپاسم گردن، کشیدگی رباطها و عضلات گردن ودرد گردن آسیبهای شبکه عصبی بازویی در ناحیه گردن و شکستگی های مهره گردنی.

اسپاسم عضلات گردن
اسپاسم عضلات گردن سبب می گردد عضلات سفت، سخت و دردناک شوند. این حالت می توان ناشی ازضربه وارد شده به گردن، استفاده بیش از حد عضلات گردن یا ناشی از قرار گیری ثابت گردن برای مدت طولانی در یک وضعیت خاص ایجاد شود.به عنوان مثال این حالت در افرادی که برای مدت طولانی در یک وضعیت پشت کامپیوتر بسر می برند نسبتاً شایع است.همچنین این حالت می تواند بدنبال خوابیدن نادرست در بستر ایجاد گردد.

کشیدگی عضلات و تاندونهای گردن
کشیدگی عضلات و تاندونهای در ناحیه گردن معمولاً بدنبال اصابت ضربه مستقیم به ناحیه گردن ایجاد می شود. درد به دنبال آسیب می تواند بلافاصله بعد از ایجاد آن یا طی چند ساعت بعد ایجاد شود. سایر علائم شامل سفتی گردن، سردرد، گیجی و احساس غیر طبیعی مثل سوزش یا سوزن سوزن شدن گردن است.

آسیب شبکه بازویی
اعصاب مربوط به اندام فوقانی از ستون مهره گردنی به سمت دیت می روند. آسیب و کشیدگی این اعصاب معمولاً در ورزشهای تماسی مثل فوتبال رخ میدهد. اغلب این آسیب زمانی رخ میدهد که دست ها به سمت جلو پرتاب شده اند و همزمان سر به سمت عقب قرار گرفته است. این امر سبب کشیده شدن این اعصاب و آسیب آنها می شود. این صدمه می توان در حرکت ناگهانی سر از یک سمت به سمت دیگر یا در اثر شکستگی استخوان ترقوه هم رخ دهد. این امر سبب احساس گزگز یا سوزش در ناحیه بین شانه و گردن و یا د رناحیه بازو می شود. بازو یا شانه می تواند بی حس یا ضعیف شوند.


شکستگی های ناحیه گردنی
 مهره های ناحیه ستون مهره گردنی در اثر صدمات وارده به آنها یا در اثر حرکات ناگهانی گردن به یک سمت مثل پرتاب شدن از موتور می تواند دچار شکستگی و جابجایی شوند. در صورت ورود استخوان شکسته به نخاع احتمال فلج شدن کامل در زیرضایعه و در 4 اندام وجود دارد. شکستگی های مهره گردنی سبب درد شدیدی در گردن می شود که می تواند با بی حسی یا گزگز و یا فلج در اندامها همراه باشد.

درمان آسیبهای گردنگردنبند طبی
• اسپاسم گردن و کشیدگی هاعضلانی- تاندونی:
این آسیبها را می توان در اغلب موارد با سرما درمانی – گرما درمانی و استفاده از شل کننده های عضلانی و ماساژ درمانی درمان نمود. در صورت کشیدگی های شدید عضلانی تاندونی مثل آسیب شلاقی گردن نیاز به اقدامات پزشکی مثل استفاده از گردنبند طبی برای مدت کوتاه وجود دارد. اغلب افراد طی چند روز از درد و ناراحتی راحت می شوند اما گاهی در برخی افراد این زمان چند ماه طول می کشد.
• آسیب شبکه بازویی:
کشیدگی های شبکه بازویی اغلب طی چند دقیقه و خود بخود بهبود می یابد اما امکان دارد این امر چند روز تا چند هفته هم ادامه یابد. فیزیو تراپی در تقویت عضلات گردن و شانه و بهبود سریعتر علائم موثر است.
• شکستگی گردن:
درمان بر حسب نوع شکستگی و شدت آن تفاوت دارد. در شکستگی های فشاری و گوه ای شکل مهره ها که در آن مهره ها در هم فرو رفته اند استفاده از گردنبندهای طبی از نوعی سخت و غیر قابل انعطاف مفید است و با ید برای 8-6 هفته استفاده گردند. در موارد شدید تر شکستگی نیاز به کشش روی گردن، جراحی یا درمانهای دیگر وجود دارد دتصمیم نهایی بر عهده پزشک معالج است.
در همه افرادی که در آنها احتمال آسیب گردنی وجود دارد لازم است بر روی یک سطح صاف دراز بکشند و اگر ایستاده اند آنها را به پشت می خوابانیم و معاینه می کنیم. چنانچه فرد کلاه به سر دارد و احتمال آسیب گردنی میدهیم نباید کلاه را در بیاوریم. سر، گردن و شانه را نباید حرکت دهیم چرا که می تواند به آسیب نخاع منجر گردد.
چنانچه مشکوک به شکستگی گردن هستیم نباید سر و گردن به هیچ وجه حرکت داده شود مگر اینکه نیاز به احیاء وجود داشته باشد و زندگی فرد در معرض خطر جدی باشد. باید بلافاصله با 115 تماس گرفته شود و سر و گردن در فاصله رسیدن اورژانس ثابت نگه داشته شود.

پیشگیری از صدمات گردن
• همواره در هنگام رانندگی از کمربند ایمنی استفاده کنید. این امر میزان صدمه وارده به گردن بخصوص آسیب شلاقی گردن را کاهش میدهد
• هرگز در استخرهای کم عمق شیرجه نزنید
• همواره در ضمن پرداختن به ورزش از وسایل ایمنی مناسب مثل کلاه استفاده کنید.
• ترجیحاً کمتر از موتور سیکلت استفاده کنید.
• از نوشیدن در ضمن رانندگی، شنا یا شیرجه پرهیز کنید.

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو