نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

پارگی رباط های بین انگشتان

     
انگشتان دست در محل مفاصل بین انگشتان توسط رباطهایی به هم اتصال دارند و این رباطها پایداری مفاصل را تامین می کنند. در اثر اعمال فشار بیش از اندازه روی این رباطها آنها می توانند دچار پاره شدگی یا کشیدگی شوند و سبب درد و ناپایداری مفصل شوند.

علل
• برخورد محکم توپ به دست ( مثل برخورد توپ فوتبال به انگشتان دروازه بان )
• اصابت ضربه مستقیم به انگشتان

علائم
• درد روی محل مفصل آسیب دیده
• تورم و قرمزی روی محل آسیب
• حساسیت در لمس محل آسیب
• نا پایداری مفصل آسیب دیده
• گاهی تغییر شکل مفصل در اثر پارگی کامل رباطهای مفصل.

درمان
• یخ درمانی به مدت 30-20 دقیقه هر 4-3 ساعات به مدت 3-2 روز تا دفع درد.
• انگشتان را بالا قرار دهید. می توانید آنها را روی یک بالش قرار دهید.
• استفاده از داروهای ضد التهابی یا ضد درد مفید است.
• گاهی نیاز است انگشت مورد نطر را آتل گیری کرد. که این امر می تواند 4-1 هفته ادامه یابد.
• در فاز بهبودی باید ورزشهای مناسب جهت تقویت عضلات انگشتان صورت پذیرد.

اثرات آسیب تا کی باقی می ماند
انگشت صدمه دیده ممکن است متورم باقی بماند و دچار ضعف و کاهش دامنه حرکات شود. گاهی تورم انگشت چند هفته یا چند ماه باقی می ماند. لازم است به سرعت در فاز بهبودی ورزشهای تقویت کننده عضلات برای کاهش تورم و افزایش انعطاف و دامنه حرکات مفصلی شروع گردد.

بازگشت به فعالیت نرمال
سرعت بهبودی در افزاد مختلف تفوت دارد. بطور کلی هدف از توانبخشی برای بازگشت به فعالیت نرمال بدست آورد دامنه کامل حرکات در طول مفصل بدون درد است. هرچه زودتر درمان شروع گردد و بهبودی هم سریعتر رخ میدهد.


            

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو