نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

betrool

انتخاب سید حسین علوی به عنوان مدرس برتر

آقای سید حسین علوی از سوی اداره کل دفتر برنامه ریزی ورزشی به عنوان مدرس برتر در ادارات کل ورزش و جوانان استان ها انتخاب گردید. ضمن

سید حسین علوی

 عرض تبریک موفقیت روزافزون ایشان را در تمامی عرصه ها از خداوند متعال خواستاریم.

 

سید حسین علوی پیشتر عناوین پژوهشگر نمونه و استاد نمونه را نیز در کارنامه خودش دریافت کرده بود.

سید حسین علوی مدرس دانشگاه های دولتی محمود آباد و دانشگاه مازندران است که در رشته تخصصی خود مدیریت ورزشی موفقیت های روزافزون را کسب می کند.

وبسایت تربیت بدنی و علوم ورزشی برای این استاد گرانقدر آرزوی توفیق سربلندی و موفقیت های بیشتر دارد

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو