نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

انتشارات جدید نشر شمال پایدار

انتشارات شمال پایدار

 

انتشارات فعال و خوب  تربیت بدنی و علوم ورزشی، "شمال پایدار" در جدید ترین نشریات خود 3 کتاب کاربردی را به بازار معرفی کرد.

به گزارش وبسایت تربیت بدنی و علوم ورزشی انتشارات شمال پایدار در این ماه از 3 کتاب برای دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی رونمایی کرد که به شرح زیر می باشد :

 

1. کتاب تربیت بدنی عمومی 

دکتر سیدعماد حسینی(عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی)،مسعود یمینی فیروز و سروین سالار

نوبت و سال چاپ: اول - آذرماه 1393

 

2.راهنمای تحقیق در بازاریابی ورزشیکتاب بازاریابی ورزشی

مترجمان: دکتر وحید شجاعی،بهاره سلیمانی تپه سری،حسین ذبیحی و رحیم اله درزی خلردی

نوبت و سال چاپ: اول - آذرماه1393

 

3. آشنایی با جنبش المپیک

مولفان: دکتر حسین عیدی(عضو هیات علمی دانشگاه کرمانشاه )

 دکتر محمدرضا برومند(عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی)آشنایی با ابعاد جنبش المپیک

نوبت و سال چاپ: اول - بهمن ماه 1393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبسایت انتشارات شمال پایدار 

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو