نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

اولین المپیاد علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

المپیادبه گزارش وبسایت تربیت بدنی و علوم ورزشی و به نقل از پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی اولین المپیاد علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی به صورت غیر حضوری توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار خواهد شد.

 

به گزارش روابط عمومی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در نظر دارد اولین المپیاد علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی را به تفکیک هر یک از رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار نماید. شایان ذکر است این المپیاد به صورت غیر حضوری بوده و شرکت در آن برای تمامی دانشجویان و دانش آموختگان آزاد می باشد. اطلاعات تکمیلی متعاقباً از طریق تارنمای پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی و روابط عمومی پژوهشگاه اعلام می گردد.

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو