نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

betrool

اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی

به گزارش وبسایت تربیت بدنی و علوم ورزشی اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی در موسسه آموزش عالی شفق تنکابن برگزار خواهد شد.

اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی

 

  محسن لقمانی دبیر محترم علمی اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی افزود: همایش مذکور به میزبانی موسسه آموزش عالی شفق تنکابن در تاریخ  ۲۰ آبان ۱۳۹۵ برگزار می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت همایش مراجعه نمایید.

 

وبسایت همایش

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو