نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

اولین همایش کاربرد علوم در تربیت بدنی و صنعت ورزش

اولین همایش کاربرد علوم در تربیت بدنی و صنعت ورزش در تاریخ 6 آبان 1395 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد برگزار خواهد شداولین همایش کاربرد علوم در تربیت بدنی و صنعت ورزش

به گزارش وبسایت تربیت بدنی و علوم ورزشی جزئیات همایش مذکور به شرح ذیل می باشد :

چشم -انداز همایش

توسعه علوم ورزشی و پیوند دانشگاه با صنعت ورزش و برنامه ریزی برای برگزاری همایش بین المللی کاربرد علوم در تربیت بدنی و صنعت ورزش

ماموریت همایش

تشویق و ایجاد انگیزه در دانشجویان، پژوهشگران و نخبگان تربیت بدنی و علوم ورزشی و سایر رشته ها برای انجام پروژه های کاربردی مورد نیاز ورزش کشور

ارزش های همایش

پیشرو، شایسته و ارزشمند، حرفه¬ای، خلاق، دانش مدار، مستمر

محورهای همایش

 • مدیریت ورزشی
  بازاریابی ورزشی
  رشد و یادگیری حرکتی
  فیزیولوژی ورزشی
  تغذیه ورزشی و مکمل ها در ورزش
  متابولیسم و سازگاری در ورزش
  حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
  روانشناسی ورزشی 
  جامعه شناسی ورزشی
  اقتصاد و نوآوری در ورزش
  ورزش همگانی و قهرمانی
  بیومکانیک ورزشی
  اختلالات اسکلتی و عضلانی و مشکلات ناشی از آن در ورزش
  فناوری و مهندسی در ورزش
  علم تمرین 
  و سایر موضوعات مرتبط با تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

تاریخ برگزاری همایش

6 آبانماه 1395

 

وبسایت اولین همایش کاربرد علوم در تربیت بدنی و صنعت ورزش

http://ncs1395.ir/

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو