نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

اطلاعیه اولین همایش انجمن علمی مدیریت ورزشی

به دلیل همزمانی اولین همایش انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران با چند همایش داخلی، مسئولان همایش تصمیم به برگزاری همایش مذکور در اواخر اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ نمودند.

همایش انجمن علمی مدیریت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پردیس مجازی ورزش ایران و به نقل از سرکار خانم سجده مرادی مسئول محترم روابط عمومی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران، هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران پس از تماس ها و درخواست های مکرر اساتید و دانشجویان گرامی  به دلیل همزمانی اولین همایش انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران با چند همایش داخلی، تصمیم به برگزاری همایش مذکور در اواخر اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ نمود.لذا ضمن عرض پوزش از تمامی فرهیختگانی که به ارسال مقاله مبادرت ورزیدند، متذکر می گردد مقالات ارسالی برای این همایش در جریان داوری قرار داشته و محفوظ می باشد.

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو