نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

جلسه کار گروه ایرانیان متخصص تربیت بدنی و علوم ورزشی

اولین جلسه کارگروه ایرانیان متخصص تربیت بدنی و علوم ورزشی خارج از کشور در سال 94 در پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار شد...

جلسه کار گروه ایرانیان متخصص تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه تربیت بدنی،این جلسه باحضور آقایان دکتر قراخانلو رییس پژوهشگاه،دکتر کردی معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی،دکتر شریف نژاد عضو هیئت علمی پژوهشگاه،دکتر غلامی مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی و سرکار خانم محمد حسن کارشناس امور بین الملل از پژوهشگاه و آقایان کهندانی معاون اجرایی دبیر کل محترم کمیته ملی المپیک،آقای عبدی مربی تیم پرسپولیس دکتر احسانی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس ودکتر احمدی زاد عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر جوادی معاون گروه تحقیقاتی شیمی - فیزیک انیستیتو ماکس پلانت آلمان و رئیس هیئت مدیره انجمن ایراسا (انجمن ایرانیان دانشگاهی آلمان) و عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران در محل پژوهشگاه تربیت بدنی، با هدف توسعه همکاری بین متخصصان علوم ورزشی و ایجاد ارتباط منظم و مداوم با افراد ورزشی خارج از کشور برگزار گردید.

جلسه کار گروه ایرانیان متخصص تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار شد

 

 

 

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو