نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

betrool

دومین همایش ملی مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی

دومین همایش ملی مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی در دانشگاه پیام نوردومین همایش ملی مدیریت رویدادهای ورزشی در دانشگاه پیام نور برگزار خواهد شد ...

 

 

به گزارش وبسایت تربیت بدنی  و به نقل از روابط عمومی محترم اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور، دومین همایش ملی مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی در دانشگاه پیام نور(مدیریت رویداد سبز) ۱۹ شهریور ماه ۹۴ در همدان برگزار می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش مراجعه نمایید.

سایت همایش

دانلود راهنمای تهیه و ارسال خلاصه مقالات

 

دومین همایش ملی مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی در دانشگاه پیام نور

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو