نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

راه اندازی علم سنجی در پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

علم سنجی در دفتر نظارت، ارزیابی و کنترل پروژه پژوهشگاه تربیت بدنی راه اندازی شد.

پژوهشگاه تربیت بدنی

 

به گزارش روابط عمومی و بر اساس اطلاع دفتر نظارت، ارزیابی و کنترل پروژه در پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، با هدف سنجش و ارزيابي توليدات علمي و با استفاده از شاخص‌هاي پذيرفته شده بين‌المللي و فراهم کردن امكان مقايسة آن‌ها، حیطه علم سنجي تحت حوزه ریاست و به عنوان یکی از وظایف اصلی دفتر نظارت، ارزیابی و کنترل پروژه درخرداد ماه سال 1394 آغاز شد.

  علم‌سنجی گستره ای از دانش است که به بررسی ويژگی های اطلاعات علمي پرداخته و بر مبنای داده های معتبر بین المللی توليدات علمي، كشورها، سازمان‌ها و افراد را مورد مطالعه، ارزيابي و مقايسه قرار مي‌دهد. در علم سنجي از روش‌هاي آماري براي تعيين معيارهای رشد و توسعه علوم و تأثيرات آن در جوامع مختلف بشری استفاده مي‌شود. بطور کلی علم سنجی را می توان دانش محاسبه و تحلیل علم قلمداد کرد.

در حال حاضر جایگاه کشور ما در عرصه علوم ورزشی جهان نامعلوم است لذا ایجاد این واحد در پژوهشگاه موجب می شود که به صورت مداوم بتوانیم جایگاه کشورمان در سطح جهانی را از نظر تولیدات علوم ورزشی رصد کنیم. لذا، دفتر نظارت و ارزیابی  پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی به عنوان یکی از وظایف اصلی، در زمینه علم سنجی در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی آغاز به کارنموده است. این دفتر بر آن است تا از طریق بررسی و ارزشیابی مستمر تولیدات علمی کشور در حیطه تربیت بدنی و علوم ورزشی،  زمینه مساعدت پژوهشگاه تربیت بدنی را در راستای سیاست ارتقا کمی و کیفی تولیدات علمی و اعتلای جایگاه علمی کشور فراهم آورد.

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو