نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

منابع آزمون دکتری 1395 تربیت بدنی

با توجه به جدید ترین تغییرات، آزمون دکتری رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 1395-96 با منابع زیر برگزار خواهد شد »

quest

 

الف » زبان انگلیسی

ب » استعداد تحصیلی

ج » دروس رشته تربیت بدنی شامل ( 1.مبانی آناتومی، فیزیولوژی و فیزیولوژی ورزشی، 2.مبانی، فلسفه و مدیریت ورزشی، 3.مبانی رشد و یادگیری حرکتی)

دانشجویان محترم می توانند از کتاب ها و منابع زیر جهت آمادگی هرچه بیشتر در این آزمون استفاده نمایند :

1. زبان انگلیسی

توصیه می شود از کتاب های راهنما استفاده شود ( مدرسان شریف، ماهان)

504 واژگان ضروری

2. مبانی آناتومی، فیزیولوژی و فیزیولوژی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی جلد اول و دوم دکتر گائینی

فیزیولوژی ورزشی، انرژی و تغذیه دکترخالدان

فیزیولوژی ورزشی 5 استاد

مبانی آناتومی و حرکت دکتر دبیدی روشن

3. مبانی، فلسفه و مدیریت ورزشی

مديريت سازمان‌هاي ورزشي و طرز اجراي مسابقات دكتر مهرزاد حميدي

مديريت سازمان‌هاي ورزشي و طرز اجراي مسابقات  دكتر كوزه‌چيان

مديريت سازمان‌هاي ورزشي (دكتر نصراله سجادي)

4. مبانی رشد و یادگیری حرکتی

يادگيري حركتي و اجرا (ريچارد اشميت)

رشد و تكامل حركتي در طول عمر (دكتر نمازي‌زاده)

منابع جدید آزمون دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی 1395

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو