نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

نتایج داوری مقالات همایش علوم ورزشی

نتایج داوری مقالات چهارمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی اعلام شد...

همایش علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

 

 

به گزارش وبسایت تربیت بدنی و علوم ورزشی به نقل از وبسایت رسمی همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، نتایج داوری همایش مذکور اعلام شد.

 

جهت مشاهده لیست مقالات پذیرفته شده و سایر اطلاعات همایش به سایت همایش مراجعه نمایید.

 

سایت همایش

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو