نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

betrool

نتایج داوری مقالات همایش علوم ورزشی

نتایج داوری مقالات چهارمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی اعلام شد...

همایش علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

 

 

به گزارش وبسایت تربیت بدنی و علوم ورزشی به نقل از وبسایت رسمی همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، نتایج داوری همایش مذکور اعلام شد.

 

جهت مشاهده لیست مقالات پذیرفته شده و سایر اطلاعات همایش به سایت همایش مراجعه نمایید.

 

سایت همایش

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو