نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی

 همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی با همکاری برخی از دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و شخصیت های برجسته بین المللی، شهریورماه ۹۴ در دانشگاه تهران برگزار می شود:

محورهای همایش:

 مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی
فیزیولوژی ورزشی
تغذیه ورزشی و مکمل ها در ورزش
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
روانشناسی ورزشی و رفتار حرکتی
جامعه شناسی ورزشی
اقتصاد و نوآوری در ورزش
ورزش همگانی و قهرمانی
متابولیسم و سازگاری در ورزش
فناوری و مهندسی در ورزش
اختلالات اسکلتی و عضلانی و مشکلات ناشی از آن در ورزش
و سایر موضوعات مرتبط با علوم ورزشی


 

آخرین مهلت ارسال مقالات: ۲۸ مرداد ماه ۹۴

زمان برگزاری همایش: شهریور ماه ۹۴

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش مراجعه نمایید.

سایت همایش

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو