نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

اعضای هیات رئیسه فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی منصوب شدند

به گزارش وبسایت تربیت بدنی به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه علوم ورزشی ، آقای دکتر محمد فرهادی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری طی احکامی جداگانه اعضای هیات اعضای هیات رئیسه فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی منصوب شدندرئیسه فدراسیون دانشگاهی را منصوب کردند .

 


بنابراین گزارش دکتر محمد حسین علیزاده نایب رئیس اول ، دکتر مرجان صفاری نایب رئیس بانوان ، دکتر محمدحسین دادگان ، دکتر سید عبد الحمید احمدی ، دکتر رضا معصومی راد ، دکتر مهرزاد حمیدی ، دکتر جلال نژاد جواد ، دکتر مهرداد عنبریان ، دکتر محمد پورکیانی ، دکتر مجتبی یزدانی ، دکتر رضا قراخانلو و مهندس ذوالفقاریزدانی مهر به عنوان اعضای هیات رئیسه و حسین هاشمی به عنوان خزانه دار منصوب شدند.
در احکام دکتر فرهادی آمده است :
به استناد بند 3 ماده 7 اساسنامه فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی و مصوبه مجمع عمومی فدراسیون ، به موجب این حکم به مدت چهار سال به سمت عضو هیات رئیسه فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و بهرمندی از ظرفیت های علمی و پژوهشی دانشگاهها ، در راستای ارتقاء ورزش دانشگاهی و همچنین تحکیم ، انسجام و یکپارچگی فعالیت های ورزشی در مراکز آموزش عالی کشور موفق باشید.
 منبع خبر: روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو