نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

عملكرد ايمني در ورزش و فعاليت ورزشي

عملكرد ايمني در ورزش و فعاليت ورزشي

Immune Function in Sport and Exercise
 
نويسنده : مايكل گليسون
Michael Gleeson
مترجم : دكتر حميد محبي و همكاران
Hamid Mohebbi , PhD & Cooperators
طرف مشارکت داخلی : ندارد
طرف مشارکت خارجی : ندارد
چاپ : دوم ، 1394 تعداد صفحه : 516 ص
: شابک
978-964-530-751-4
قيمت : 165000 ريال

مرحله تولید کتاب : چاپ شده 

فروش كتابهاي سمت

شرح :

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته تربيت بدني در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا به عنوان منبع اصلي درس «عملكرد ايمني و فعاليت ورزشي» به ارزش 2 واحد و همچنين براي دروس «سازگاريهاي غدد و فعاليت ورزشي» و «سازگاريهاي متابوليكي با فعاليت ورزشي» در مقطع دكترا به ارزش 2 واحد و به عنوان منبع كمك‌درسي براي درس «تغذيه ورزشي» در مقاطع دكترا و كارشناسي ارشد هر كدام به ارزش 2 واحد تدوين شده است. اميد است علاوه بر جامعه دانشگاهي، كليه ورزشكاران و ساير علاقه‌مندان نيز از آن بهره‌مند شوند.

چكيده :

اکنون، ایمنی‌شناسی فعالیت ورزشی به عنوان یک قلمرو تخصصی مهم در حیطه فیزیولوژی ورزشی قلمداد می‌شود و به همین دلیل، در برنامه‌های تحصیلی علوم ورزش و فعالیت ورزشی بسیاری از کشورها، به صورت یک واحد درسی ارائه می‌شود. هدف عملکرد ایمنی در ورزش و فعالیت ورزشی، آشنایی دانشجویان علوم ورزش و فعالیت ورزشی، با فیزیولوژی انسان و علوم زیست‌پزشکی، همچنین دانشگاهیان، پژوهشگران، مربیان و قهرمانان با مقدمات ورود عملی به حیطه سیستم ایمنی است. جنبه‌های مهم این کتاب عبارت‌اند از: • معرفی اجزاء و عناصر سیستم ایمنی و تشریح شیوه سازمان یافتن آنها برای بروز یک پاسخ ایمنی؛ • تشریح کامل مبنای فیزیولوژیک ارتباط بین استرس، فعالیت بدنی، عملکرد ایمنی و خطر عفونت؛ • ارزیابی نقاط قوت و محدودیتهای شواهدی که فعالیت بدنی، یکپارچگی سیستم ایمنی و تندرستی را به همدیگر ربط می‌دهند؛ • ارائه خطوط راهنمای عملی روشهای کاستن از خطر عفونت در قهرمانان؛ • معرفی روشی منسجم، آسان و در دسترس به دانشجویان و استادان؛ • استفاده از منابع معتبر، شامل منابع مطالعاتی اضافی در هر فصل؛ • مشارکت گروهی از کارشناسان با تجربه در نگارش کتاب؛ • رعایت معیارهای کتابهای آموزشی، شامل اهداف آموزشی، نکات کلیدی و فرهنگ اصطلاحات و حروف اختصاری رایج.

فهرست :

مقدمه
فصل اول: فعاليت ورزشي و خطر عفونت
فصل دوم: مقدمه‌اي بر دستگاه ايمني بدن
فصل سوم: روشهاي ارزيابي عملكرد دستگاه ايمني بدن
فصل چهارم: فعاليت ورزشي كوتاه‌مدت و عملكرد دستگاه ايمني ذاتي
فصل پنجم: فعاليت ورزشي كوتاه‌مدت و عملكرد ايمني اكتسابي
فصل ششم: پاسخهاي ايمني به تمرين شديد و بيش‌تمريني
فصل هفتم: پاسخ ايمني به فعاليت ورزشي در محيطهاي فشارآفرين
فصل هشتم: فعاليت ورزشي، تغذيه و عملكرد ايمني: 1. درشت‌مغذيها و اسيدهاي آمينه
فصل نهم: فعاليت ورزشي، تغذيه و عملكرد ايمني: 2. ريزمغذيها، آنتي‌اكسيدانها و ...
فصل دهم: فعاليت ورزشي و سايتوكاينها
فصل يازدهم: استرسهاي رواني و كاركرد دستگاه ايمني
فصل دوازدهم: پايش عملكرد ايمني در ورزشكاران و رهنمودهايي براي...
فصل سيزدهم: ورزش، خطر بروز عفونت و عملكرد دستگاه ايمني در ...
واژه‌نامه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو