نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

پايش بيوشيميايي تمرينهاي ورزشي

پايش بيوشيميايي تمرينهاي ورزشي

Biochemical Monitoring of Sport Training
 
نويسنده : اتكو ويرو ، مهيس ويرو
Atko Viro Mehis Viro
مترجم : دكتر گائيني و ديگران
A. A. Gaeini , PhD V.D. Roushan , PhD A.H. Haghighi , PhD M. Faramarzi , PhD S. Chobineh , PhD
طرف مشارکت داخلی : پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
چاپ : سوم ، 1393 تعداد صفحه : 580 ص
: شابک
978-964-530-195-6
قيمت : 155000 ريال


مرحله تولید کتاب : چاپ شده 

فروش كتابهاي سمت
شرح :

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته تربیت‌بدنی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی دروس «بیوشیمی ورزشی» و «تغذیه و ورزش» به ارزش جمعاً 4 واحد ترجمه شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، کلیه علاقه‌مندان به رشته‌های طب ورزشی نیز از آن بهره‌مند شوند.فهرست :

بخش اول: هدف از پايش بيوشيميايي تمرين 
   فصل اول: مقدمه: ضرورت و فرصت
   فصل دوم: سازگاريهاي متابوليك با تمرين 
بخش دوم: ابزارهاي پايش بيوشيميايي تمرين 
   فصل سوم: متابوليتها و سوبستراها
   فصل چهارم: روش‌شناسي مطالعات هورموني
   فصل پنجم: هورمونها، ابزارهاي پايش تمرين
   فصل ششم: شاخصهاي هماتولوژيك، ايمونولوژيك و تعادل آب ـ الكتروليت
بخش سوم: عملي ساختن پايش بيوشيميايي تمرين 
   فصل هفتم: بازخورد آثار ناشي از تمرين
   فصل هشتم: ارزيابي باركار تمرين
   فصل نهم: ارزيابي تغييرات سازش‌پذيري براي به حداكثر رساندن راهبردهاي تمريني
منابع

مرحله تولید کتاب : چاپ شده 

فروش كتابهاي سمت
شرح :

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته تربیت‌بدنی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی دروس «بیوشیمی ورزشی» و «تغذیه و ورزش» به ارزش جمعاً 4 واحد ترجمه شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، کلیه علاقه‌مندان به رشته‌های طب ورزشی نیز از آن بهره‌مند شوند.فهرست :

بخش اول: هدف از پايش بيوشيميايي تمرين 
   فصل اول: مقدمه: ضرورت و فرصت
   فصل دوم: سازگاريهاي متابوليك با تمرين 
بخش دوم: ابزارهاي پايش بيوشيميايي تمرين 
   فصل سوم: متابوليتها و سوبستراها
   فصل چهارم: روش‌شناسي مطالعات هورموني
   فصل پنجم: هورمونها، ابزارهاي پايش تمرين
   فصل ششم: شاخصهاي هماتولوژيك، ايمونولوژيك و تعادل آب ـ الكتروليت
بخش سوم: عملي ساختن پايش بيوشيميايي تمرين 
   فصل هفتم: بازخورد آثار ناشي از تمرين
   فصل هشتم: ارزيابي باركار تمرين
   فصل نهم: ارزيابي تغييرات سازش‌پذيري براي به حداكثر رساندن راهبردهاي تمريني
منابعنظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو