نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مقدمات بيومكانيك ورزشي

مقدمات بيومكانيك ورزشي

Introduction to Biomechanic of Sport
 
نويسنده : دكتر حيدر صادقي
Heydar Sadeghi , PhD
طرف مشارکت داخلی : ندارد
چاپ : هشتم ، 1393 تعداد صفحه : 364 ص
: شابک
978-964-459-940-8
قيمت : 110000 ريال


مرحله تولید کتاب : چاپ شده 

فروش كتابهاي سمت
شرح :

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته تربيت بدني در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس مقدمات بيومكانيك ورزشي به ارزش 2 واحد تدوين شده است.فهرست :

پيشگفتار فصل اول: آشنايي با علم بيومكانيك
بخش اول: مفاهيم پايه در علم كالبدشناسي و علوم وابسته به آن
   فصل دوم: مفاهيم اوليه در علم كالبدشناسي
   فصل سوم: ساختار اسكلتي
   فصل چهارم: ساختار مفصلي
   فصل پنجم: ساختار عضلاني
   فصل ششم: عضلات اسكلتي
   فصل هفتم: ساختار عصبي
بخش دوم: كنيماتيك حركت
   فصل هشتم: حركت و انواع آن
   فصل نهم: مفاهيم اوليه در كنيماتيك حركتهاي خطي
   فصل دهم: مفاهيم اوليه در كنيماتيك زاويه‌اي
   فصل يازدهم: حركت پرتابي
بخش سوم: ابزار تجزيه و تحليل اطلاعات بيومكانيكي
   فصل دوازدهم: كلياتي درباره مفاهيم مربوط به نيرو
   فصل سيزدهم: كميتهاي برداري و نيروها
   فصل چهاردهم: آنتروپومتري
   فصل پانزدهم: تصوير آزاد اجسام
   فصل شانزدهم: اهرم
   فصل هفدهم: مركز جرم (ثقل)
   فصل هجدهم: مدل‌سازي و نمونه‌سازي بدن انسان
بخش چهارم: كنيتك حركت
   فصل نوزدهم: قوانين نيوتن
   فصل بيستم: قوانين نيوتن و حركتهاي خطي و دوراني
   فصل بيست و يکم: گشتاور
   فصل بيست و دوم: گشتاور اينرسي
بخش پنجم: ضمايم

چاپ پنجم با اصلاحاتنظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو