نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

بيوشيمي فعاليتهاي ورزشي

بيوشيمي فعاليتهاي ورزشي

Biochemistry of Exercise & Training
 
نويسنده : ران موگان ، ميكائيل گليسون ، پائول ال. گرين هاف
Ron Maughan Michael Gleeson Paul L. Greenhaff
مترجم : دكتر عباسعلي گائيني ، محمدرضا حامدي‌ نيا ، مريم كوشكي جهرمي ، مهرداد فتحي
Abbas Ali Gaeini , PhD Mohammad Reza Hamedinia , PhD Maryam Koshki Jahromi , PhD Mehrdad Fathi , PhD
طرف مشارکت داخلی : ندارد
چاپ : نهم ، 1393 تعداد صفحه : 364 ص
: شابک
978-964-459-589-9
قيمت : 100000 ريال


مرحله تولید کتاب : چاپ شده 

فروش كتابهاي سمت
شرح :

اين كتاب براي دانشجويان رشته تربيت‌بدني در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري به عنوان منبع درسهاي «بيوشيمي»، «متابوليسم و ورزش» و «غدد درون‌ريز و ورزش» به ارزش 2 واحد تدوين شده است.فهرست :

حرفهاي مخفف
پيشگفتار ويراستار
پيشگفتار مؤلفان
فصل اول: فيزيولوژي و بيوشيمي عضله‌هاي اسكلتي و ورزش
فصل دوم: نوكلئوتيد پورين و فسفوكراتين
فصل سوم: سوخت و ساز كربوهيدرات
فصل چهارم: سوخت و ساز چربي
فصل پنجم: سوخت و ساز پروتئين، اسيدهاي آمينه و مولكولهاي وابسته
فصل ششم: پاسخهاي سوخت و سازي به فعّاليتهاي خيلي شديد
فصل هفتم: پاسخهاي سوخت و سازي به ورزش طولاني مدّت
فصل هشتم: سازگاري سوخت و سازي با ورزش
پيوست 1: ساختار و پيوند شيميايي
پيوست 2: حركتهاي آنزيم و تنظيم واكنشها
پيوست 3: خنثي‌كننده‌هاي شيميايي و كنترل تعادل اسيدي ـ بازي
واژه‌نامه ويژه بيوشيمينظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو