نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

فيزيولوژي ورزشي 1 انرژي و تغذيه

 

فيزيولوژي ورزشي ( 1 ) : انرژي و تغذيه

Exercise Physiology ( Energy , Nutrition and Human Performance )
 
برگزيده نخستين همايش تربيت بدني و علوم ورزشي 1381 و برگزيده بيست و هشتمين دوره كتاب سال جمهوري اسلامي ايران 1389
نويسنده : ويليام دي. مک آردل ، فرانك آي. كچ ، ويكتور ال. كچ
William D. McArdle Frank l. Katch Victor L. katch
مترجم : دكتر اصغر خالدان
Asghar Khaledan , PhD
طرف مشارکت داخلی : ندارد
چاپ : یازدهم ، 1393 تعداد صفحه : 632 ص
: شابک
978-964-459-489-2
قيمت : 170000 ريال


مرحله تولید کتاب : چاپ شده 

فروش كتابهاي سمت
شرح :

اين كتاب براي دانشجويان رشته تربيت‌بدني و علوم ورزشي در مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا به عنوان منبع دروس «فيزيولوژي ورزشي 1 و 2» به ارزش 2 واحد براي هر مقطع تدوين شده است.فهرست :

ديباچه مترجم
مقدمه مؤلفان
بخش اول: تغذيه، اساس عملكرد انسان
   فصل اول: كربوهيدراتها، چربيها و پروتئينها
   فصل دوم: ويتامينها، مواد معدني و آب
   فصل سوم: تغذيه بهينه براي فعاليتهاي ورزشي
بخش دوم: انرژي فعاليت جسماني
   فصل چهارم: ارزش انرژي غذايي
   فصل پنجم: آشنايي با انتقال انرژي
   فصل ششم: انتقال انرژي در بدن
   فصل هفتم: انتقال انرژي در تمرين
   فصل هشتم: اندازه‌گيري انرژي مصرفي در انسان
   فصل نهم: دفع انرژي هنگام استراحت و فعاليت بدني
   فصل دهم: دفع انرژي هنگام راه رفتن،نرم دويدن، دويدن و شنا كردن
   فصل يازدهم: تفاوتهاي فردي و اندازه‌گيري ظرفيتهاي انرژي
بخش سوم: دستگاههاي تحويل و مصرف انرژي
   فصل دوازدهم: ساختار و عملكرد ريوي
   فصل سيزدهم: تبادل و انتقال گازي
   فصل چهاردهم: پويايي تهويه ريوي
   فصل پانزدهم: دستگاه قلبي ـ عروقي
   فصل شانزدهم: تنظيم و هماهنگي قلبي ـ عروقي
   فصل هفدهم: ظرفيت كاركردي دستگاه قلبي ـ عروقي
   فصل هجدهم: عضله مخطط: ساختار و عمل
   فصل نوزدهم: كنترل عصبي حركت انسان
   فصل بيستم: دستگاه درونريز و تمرينهاي ورزشينظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو