نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

بيولوژي فعاليت بدني

بيولوژي فعاليت بدني

The Biology of Physical Activity
 
شایسته تقدیر سیزدهمین دوره کتاب سال ، 1374
نويسنده : د. و. ادينگتون ، و. ر. ادگرتون
Edington and Edgerton
مترجم : دكتر حجت الله نيكبخت
Hojjatollah Nikbakht , PhD
طرف مشارکت داخلی : ندارد
چاپ : نهم ، 1391 تعداد صفحه : 600 ص
: شابک
978-964-459-074-0
قيمت : 110000 ريال


مرحله تولید کتاب : چاپ شده 

فروش كتابهاي سمت
شرح :

اين كتاب براي استفاده در درس «فيزيولوژي ورزشي» به منزله منبع اصلي و براي درسهاي «تغذيه ورزشي» و «علم تمرين» به منزله منبع فرعي در نظر گرفته شده است.فهرست :

مقدمه مترجم
پيشگفتار
بخش اول: آشنايي با ورزش
   فصل اول: طبقه‌بندي و تعاريف
بخش دوم: عضله و انرژي
   فصل دوم: سلول عضلاني
   فصل سوم: توليد انرژي در عضله
بخش سوم: جنبه‌هاي نرولوژيكي حركت
   فصل چهارم: ديناميك واحد حركتي
   فصل پنجم: نقش سيستم عصبي مركزي در كنترل حركت
   فصل ششم: نقش سيناپس و اتصال عصب و عضله در كنترل حركت
   فصل هفتم: اندامهاي حسي و كنترل حركت
بخش چهارم: سيستمهاي تامين كننده انرژي حركت و ورزش
   فصل هشتم: قلب و عروق آن
   فصل نهم: عوامل مربوط به جريان خون هنگام ورزش
   فصل دهم: عوامل تنفسي در ورزش
   فصل يازدهم: عوامل هورموني در ورزش
   فصل دوازدهم: واكنشهاي كليوي و گوارشي نسبت به ورزش 
بخش پنجم: بيولوژي كاربردي در فعاليت بدني
   فصل سيزدهم: اثر فعاليت روي رشد
   فصل چهاردهم: تغذيه و فعاليتهاي بدني
   فصل پانزدهم: تمرين بدني براي ورزشكاران
   فصل شانزدهم: زن و ورزش
   فصل هفدهم: ورزش و شرايط محيطي
   فصل هجدهم: اطلاعات دارويي دربارة فعاليت بدني
   فصل نوزدهم: اثر ورزش روي بيماري قلبي- عروقي
   فصل بيستم: روند پيري و فعاليت بدني
واژه‌نامهنظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو