نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

كليات تربيت‌ بدني در مدارس

كليات تربيت‌ بدني در مدارس

Fundamental Physical Education for Schools
 
نويسنده : دكتر محمد نبوي ، محمود ذكايي
Mahmoud Zokaie Mohammad Nabavi , PhD
طرف مشارکت داخلی : ندارد
چاپ : نهم ، 1390 تعداد صفحه : 232 ص
: شابک
978-964-459-347-5
قيمت : 34000 ريال


مرحله تولید کتاب : چاپ شده 

فروش كتابهاي سمت
شرح :

اين كتاب براي دانشجويان رشته تربيت‌بدني در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي دروس «روش تدريس در مدرسه» و «كليات تربيت بدني در مدارس» به ارزش 2 واحد تدوين شده است.فهرست :

پيشگفتار
فصل اول: كودك
فصل دوم: راهنمايي در يادگيري ورزش (كودكان عادي و استثنايي) 
فصل سوم: تربيت از طريق حركت (براي كودكان عادي و استثنايي) 
فصل چهارم: ايجاد و تقويت مهارتهاي اساسي حركت
فصل پنجم: ورزشهاي اصلاحي مخصوص كودكان استثنايي
فصل ششم: آمادگي جسماني (كارآيي بدن) 
فصل هفتم: فيزيولوژي بدن انسان
فصل هشتم: استراحت
فصل نهم: اوقات فراغت از ديدگاه تعليم و تربيت و تربيت بدني
فصل دهم: اصول كلي تربيتي در فعاليتها و مسابقات ورزشي (براي كودكان عادي و استثنايي)
فصل يازدهم: فعاليتهاي ورزشي در اتاق درس و فضاهاي محدود
فصل دوازدهم: اماكن و وسايل ورزشي
منابع و مآخذ
واژه‌نامهنظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو