نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

هندبال تيمي 2

هندبال تيمي (2)

Handball : Team Practices (2)
 
نويسنده : دكتر علي‌ محمد اميرتاش
Ali- Moahammad Amirtash , PhD
طرف مشارکت داخلی : ندارد
چاپ : ششم ، 1393 تعداد صفحه : 292 ص
: شابک
978-964-530-747-7
قيمت : 80000 ريال


مرحله تولید کتاب : چاپ شده 

فروش كتابهاي سمت
شرح :

اين كتاب كه حاوي آموزش، تمرين و مسابقات ورزش هندبال است براي دانشجويان رشته‌هاي تربيت‌بدني و علوم ورزشي در مقطع كارشناسي در درس «آموزش هندبال و مسابقات فوق برنامه» تدوين شده است. اميد است علاوه بر جامعه دانشگاهي، دست‌اندركاران ورزش هندبال نيز از آن بهره‌مند شوندفهرست :

پيشگفتار
درس اول
    الف) گرم كردن و آشنايي با توپ
    ب) دريبل (مقدمات)
    ج) سه قدم (مقدمات)
    د) پاس يكدستي ساده (مقدمات)
    هـ) بازي آموزشي هندبال و اجراي چند قانون ساده بازي
درس دوم
    الف) گرم كردن و آشنايي با توپ
    ب) دريبل (تمرينهاي مقدماتي)
    ج) پاس (تمرينهاي مقدماتي)
    د) بازي آموزشي
درس سوم
    الف) گرم كردن و آشنايي با توپ
    ب) دريبل و آشنايي با توپ
    ج) بازيكن خطزن
    د) پاس (تمرين از نظر كميت)
    هـ) سه گام و شوت پرشي
    و) پرتاب پنالتي (پرتاب 7 متر)
    ز) سازمانهاي جمعي در دفاع
    ح) بازي آموزشي و بازي آزاد
درس چهارم
    الف) گرم كردن و آشنايي با توپ
    ب) پاسهاي متنوع
    ج) سازمانهاي جمعي در دفاع
    د) پاس،دريافت، سه قدم و شوت
    هـ) ضد حمله (تمرينهاي عمومي)
    و) بازي آموزشي و بازي آزاد
درس پنجم
    الف) گرم كردن و آشنايي با توپ
    ب) سازمانهاي جمعي در دفاع
    ج) پيش بردن توپ و شوت به دروازه
    د) پاس و دريافت توپ در گروههاي سه نفره
    هـ) دريبلهاي گوناگون
    و) انواع چرخش (پيوت)
    ز) بازي آموزشي و بازي آزاد
درس ششم
    الف) گرم كردن و آشنايي با توپ
    ب) پاسخهاي زميني و از پشت
    ج) شوت (هدف‌گيري و مقدمات اُفت روي سينه)
    د) دريافت، سه قدم و پاس در انواع پيشرفته‌تر
    هـ) سازمانهاي جمعي در دفاع
    و) بازي آموزشي و بازي آزاد
درس هفتم
الف) گرم كردن و آشنايي با توپ
ب) گول زدن وتغيير مسير
ج) سد كردنها
د) سازمانهاي جمعي در دفاع
هـ) بازي آموزشي و بازي آزاد
درس هشتم
    الف) گرم كردن و آشنايي با توپ
    ب) شوتهاي افتاده و شيرجه‌اي از جلو و از زاويه باز دروازه
    ج) سازمانهاي جمعي در دفاع
    د) پاس و حركت سريع
    هـ) دريبل و حركت سريع
    و) ضد حمله با شروع از انواع گوناگون روشهاي دفاع منطقه‌اي
    ز) بازي آموزشي و بازي آزاد
درس نهم
    الف) گرم كردن و آشنايي با توپ
    ب) شوتهاي افتاده و شيرجه‌اي از پشت و از زاويه بسته دروازه
    ج) تمرينهاي پاس و دريافت (بازيهاي امدادي)
    د) مقدمات دفاع يارگيري
    هـ) بازي آموزشي و بازي آزاد
درس دهم
    الف) گرم كردن و آشنايي با توپ
    ب) سازمانهاي جمعي در حمله
    ج) چرخشهاي توپ و بازيكن
    د) بازي آموزشي و بازي آزاد
درس يازدهم
    الف) گرم كردن و آشنايي با توپ
    ب) سازمانهاي جمعي در حمله (گردش توپ و بازيكن)
    ج) دروازه‌بان (قسمت اول)
    د) بازي آموزشي و بازي آزاد
درس دوازدهم
    الف) گرم كردن و آشنايي با توپ
    ب) سازمانهاي جمعي در حمله: گردش توپ، سد كردن و شوت به دروازه
    ج) سازمانهاي جمعي در دفاع
    د) دروازه‌بان (قسمت دوم)
    هـ) بازي آموزشي و بازي آزاد
درس سيزدهم
    الف) گرم كردن و آشنايي با توپ
    ب) نكته‌هاي پاياني درباره تكنيك و تاكتيك انفرادي
    ج) پاس دور يا شوت قوي
    د) چند اصل عمومي درباره حمله
    هـ) چند نقشه حمله كلاسيك
    و) بازي
درس چهاردهم
    الف) گرم كردن و آشنايي با توپ
    ب) چند نوع شوت كردن پيشرفته‌تر
    ج) چند نقشه براي حمله روي پرتابهاي آزاد 9 متر
    د) چند نقشه براي حمله از پرتابهاي گوش
    هـ) شرح اجراي چند حركت در دفاع منطقه‌اي
    و) بازي
درس پانزدهم
    الف) گرم كردن و آشنايي با توپ
    ب) تمرينهاي دقت و قدرت پرتاب
    ج) دفاع يارگيري
    د) رفتار و جابجا شدن در دفاع يارگيري
    هـ) ضدحمله با شروع از دفاع فرد به فرد (يارگيري)
    و) بازي
درس شانزدهم

   مقدمه
   تمرينهاي آمادگي جسماني براي بازيكنان هندبال
   تمرينهاي آمادگي جسماني ويژه دروازه‌بان
پيوستها
منابع و مآخذنظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو