نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

انتشارات تربیت بدنی

انتشارات تربیت بدنی (79)

جدید ترین کتاب های تربیت بدنی و علوم ورزشی در این قسمت به اطلاع دانشجویان محترم رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی خواهد رسید. همچنین بزودی امکان خرید آنلاین کلیه کتاب های تربیت بدنی با تخفیف ویژه فراهم خواهد بود. در حال حاضر انتشارات سمت, انتشارات حتمی و پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, انتشارات بامداد کتاب، انتشارات علم و حرکت از جمله انتشارات معروف تربیت بدنی و علوم ورزشی هستند.

حركات اصلاحي

حركات اصلاحي Corrective Exercises نويسنده : دكتر حسن دانشمندي ، دكتر محمدحسين عليزاده ، دكتر رضا قراخانلو Hassan Daneshmandi , PhD Mohammad Hossein Alizadeh , PhD Reza Gharakhanlou ,PhD طرف مشارکت داخلی : پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي چاپ : سیزدهم ، 1393 تعداد صفحه : 244 ص :…
ادامه مطلب...

پيشگيري و درمان آسيبهاي ورزشي

پيشگيري و درمان آسيبهاي ورزشي Prevention and Treatment of Sport Injuries نويسنده : گردآوري Reza Gharakhanlou , PhD Hassan Daneshmandi , PhD Mohammad Hossein Alizadeh , PhD مترجم : دكتر رضا قراخانلو ، دكتر حسن دانشمندي ، دكتر محمدحسين عليزاده طرف مشارکت داخلی : پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي…
ادامه مطلب...

مقدمات بيومكانيك ورزشي

مقدمات بيومكانيك ورزشي Introduction to Biomechanic of Sport نويسنده : دكتر حيدر صادقي Heydar Sadeghi , PhD طرف مشارکت داخلی : ندارد چاپ : هشتم ، 1393 تعداد صفحه : 364 ص : شابک 978-964-459-940-8 قيمت : 110000 ريال مرحله تولید کتاب : چاپ شده شرح :كتاب حاضر براي دانشجويان…
ادامه مطلب...

روش تحقيق در تربيت بدني جلد اول

روش تحقيق در تربيت بدني ( جلد اول ) Research Methods in Physical Activity ( Vol. 1 ) نويسنده : جري آر. تامس ، جك كي. نلسون Jerry R. Thomas , Jack K. Nelson مترجم : دكتر رحمت الله صديق سروستاني Rahmatollah Dedigh Sarvestani , PhD طرف مشارکت داخلی : …
ادامه مطلب...

اصول و مباني تربيت بدني و علوم ورزشي

اصول و مباني تربيت بدني و علوم ورزشي Principles and Fundations of Physical Education برگزيده چهارمين دوره كتاب فصل ، 1386 نويسنده : دكتر حسن خلجي ، دكتر عباس بهرام ، دكتر سيدمهدي‌ آقا پور Hassan Khalaji , PhD ، Abbas Bahram , PhD، Seyyed Mahdi Aghapoor , PhD طرف…
ادامه مطلب...

اصول بنيادي فيزيولوژي ورزشي (2) : آزمونها و موضوعات ويژه ورزشي

اصول بنيادي فيزيولوژي ورزشي (2) : آزمونها و موضوعات ويژه ورزشي Fundamental Principles of Exercise Physiology For Fitness, Performance, and Health نويسنده : رابرت آ. رابرگز ، اسكات ا. رابرتس Robert A. Robergs Scott O.Roberts مترجم : دكتر عباسعلي گائيني ، دكتر ولي ا... دبيدي روشن Abbas Ali Gaeini ,…
ادامه مطلب...

مباني تغذيه ورزشي

مباني تغذيه ورزشي Essentials of Sports Nutrition شايسته تقدير بيست و پنجمين دوره كتاب سال ، 1386 نويسنده : فرد برونس ، سر ستار ، كارگيل Fred Brouns Cerestar-Cargill مترجم : دكتر حميد محبي ، دكتر محمد فرامرزي Hamid Mohebbi , PhD , Mohammad Faramarzi , PhD طرف مشارکت داخلی…
ادامه مطلب...

اصول بنيادي فيزيولوژي ورزشي انرژي، سازگاريها و عملكرد ورزشي 1

اصول بنيادي فيزيولوژي ورزشي (1): (انرژي، سازگاريها و عملكرد ورزشي) Fundamental Principles of Exercise Physiology نويسنده : رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان Robert A. Robergs , Steven J. Keteyian مترجم : دكتر عباسعلي گائيني ، دكتر ولي ا... دبيدي روشن Abbas Ahli Gaeini , PhD , Valiollah Dabidy…
ادامه مطلب...

يادگيري مشاركتي در تربيت بدني

يادگيري مشاركتي در تربيت بدني Cooperative Learning in Physical Education نويسنده : استيو گرينسكي Steve Grineski مترجم : دكتر سيدمحمدكاظم واعظ موسوي ، محمود مرشدي Seyed Mohammad Kazem Va'ez Mousavi , PhD Mahmoud Morshedi طرف مشارکت داخلی : دفتر تحقيقات و توسعه معاونت تربيت بدني و تندرستي وزارت آموزش و…
ادامه مطلب...

پايش بيوشيميايي تمرينهاي ورزشي

پايش بيوشيميايي تمرينهاي ورزشي Biochemical Monitoring of Sport Training نويسنده : اتكو ويرو ، مهيس ويرو Atko Viro Mehis Viro مترجم : دكتر گائيني و ديگران A. A. Gaeini , PhD V.D. Roushan , PhD A.H. Haghighi , PhD M. Faramarzi , PhD S. Chobineh , PhD طرف مشارکت داخلی…
ادامه مطلب...

هورمونها و فعاليتهاي ورزشي

هورمونها و فعاليتهاي ورزشي Exercise Endocrinology نويسنده : كاتارينا ت. بورر Katarina T. Borer مترجم : دكتر عباسعلي گائيني ، دكتر مريم كوشكي جهرمي ، دكتر محمد رضا حامدي‌ نيا Abbas Ali Gaeini , PhD , Maryam Koshki Jahromi , PhD Mohammad Reza Hamedinia , PhD طرف مشارکت داخلی : …
ادامه مطلب...

اساس بيومكانيك حركت انسان (جلد دوم) : مباني بيومكانيك حركت

اساس بيومكانيك حركت انسان (جلد دوم) : مباني بيومكانيك حركت Biomechanical Basis of Human Movement (Vol.2) : Biomechanic of Movement نويسنده : جوزف هميل ، كتلين ام. نوتزن Joseph Hamill Kathleen M. Knutzen مترجم : دكتر ولي الله دبيدي روشن ، دكتر سيروس چوپينه ، ويراستار علمي: دكتر حميد محبي…
ادامه مطلب...

اساس بيومكانيك حركت انسان (جلد اول) : مباني فيزيولوژي حركت

اساس بيومكانيك حركت انسان (جلد اول) : مباني فيزيولوژي حركت Biomechanical Basis of Human Movement (Vol.1) : Physiology of Movement نويسنده : جوزف هميل ، كتلين ام. نوتزن Joseph Hamill , Kathleen M. Knutzen مترجم : دكتر ولي الله دبيدي روشن ، دكتر سيروس چوپينه ، ويراستار علمي: دكتر حميد…
ادامه مطلب...

يادگيري و عملكرد حركتي : رويكرد يادگيري مسئله‌ مدار

يادگيري و عملكرد حركتي : رويكرد يادگيري مسئله‌ مدار Motor Learning and Performance : A Problem- Based Learning Approach نويسنده : ريچارد اي. اشميت ، كريگ اي. ريسبرگ Richard A. Schmidt , Craig Wrisberg مترجم : دكتر مهدي نمازي‌ زاده ، دكتر سيد محمد كاظم واعظ موسوي Mehdi Namazizadeh ,…
ادامه مطلب...

فيزيولوژي ورزشي (2) : انرژي، تغذيه و حركات انساني

فيزيولوژي ورزشي (2) : انرژي، تغذيه و حركات انساني Exercise Physiology (2): Energy, Nutrition and Human Performance برگزيده بيست و هشتمين دوره كتاب سال جمهوري اسلامي ايران، 1389 نويسنده : ويليام دي. مك آردل ، فرانك آي. كچ ، ويكتور ال كچ William D. McArdle Frank l. Katch Victor L.…
ادامه مطلب...

بيوشيمي ورزشي

بيوشيمي ورزشي Exercise Biochemistry نويسنده : وسيليس موگيوس Vassilis Mougios مترجم : دكتر نادر رهنما ، رضا نوري ، هادي روحاني ، سعيده شادمهري ، ندا آقايي ، ياسر صابري N. Rahnama , PhD R. Nuri , PhD H. Rohani N. Aghaei Y. Saberi S. Shadmehri طرف مشارکت داخلی : …
ادامه مطلب...
عضو این خبرخوان RSS شوید
Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو