نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

اصول بیومکانیک در فوتبال

کلیه مهارت های فردی بازیکنان دریک تمرین و یا مسابقه فوتبال که دارای عملکرد دقیق و درست و مرتب با حداکثر سرعت و نیرو باشد را اصول اولیه و پایه مکانیک می گویند.اصول بیومکانیک در فوتبال

 

کلیه مهارت های فردی بازیکنان دریک تمرین و یا مسابقه فوتبال که دارای عملکرد دقیق و درست و مرتب با حداکثر سرعت و نیرو باشد را اصول اولیه و پایه مکانیک می گویند.

اصول بیومکانیکی آنطوری که در فوتبال به کار گرفت می شوند شامل موارد ذیل می باشد:

اجراء مهارت های حرکتی و کاربرد اصول بیومکانیکی در آموزش مربیگری

اصول مقدماتی بیومکانیکی تمرین مهارت های فوتبال

تشخیص اشتباهات در اجراهای حرکتی

اجراء مهارت های تکنیکی و نشان دادن حرکت های صحیح

تجزیه و تحلیل ساده مهارت های فردی قابل قبول

تصحیح اشتباهات حرکتی در تمرینات

مطالعات مطلوب برای افزایش کیفیت مهارت های در بازی

تفسیر نتایج تحقیق مطالعات کاربردی در فوتبال

نقش تغذیه در انجام ورزش ها

هر چقدر سخت تر ورزش کنیم برای تنفس از اکسیژن بیشتر استفاده می نمائیم و این امر سبب می شود که انرژی بیشتر و بیشتری به طور هوازی ایجاد شود. اما برای دریافت اکسیژن، محدودیت هائی وجود دارد. هر شخص میزان دریافت اکسیژن حداکثر خود را دارد. دانشمندان علم ورزش این فاکتور را به عنوان یک نقشه بسیار مهم می شناسند. دو نفر که می توانند با یک سرعت و با استفاده از مقدار یکسان اکسیژن بدوند. اما تجربه متفاوتی از شدت ورزش خواهند داشت. کسی که درصد حداکثر اکسیژن وی بالا باشد احساس اضطراب بیشتری می نماید.

کربوهیدرات ها

بدون تأمین این مواد، ورزشکار در اعمال خود مشکل خواهد داشت، به علاوه کربوهیدرات ها منابع انرژی بسیار ضروری برای بدن هستند. تأمین گلیکوژن عضله برای متابولیسم طولانی هوازی و هم برای سوخت متابولیسم بی هوازی ضروری است.

چربی ها

می دانیم که چربی تأمین کننده بسیار مهم انرژی است. اما به خاطر داشته باشیم، حداکثر ۳۰ تا ۳۵ درصد در دریافت انرژی توصیه شده است.

افزودنی ها

بسیاری از ورزشکاران بر این باورند که ویتامین ها و موادمعدنی در نمایش بهتر آنان کمک خواهد نمود. شواهدی در دست نیست که افزایش بیشتر از مقدار مجاز روزانه، توصیه شده باشد. با یک رژیم متنوع غذائی، همراه با مقادیر فراوان میوه و سبزیجات می بایست آنچه را که نیاز دارند تأمین کنند.

پروتئین ها

بعضی از ورزشکاران اعتقاد دارند برای بازسازی عضلات، بسیار مهم است که از مواد غذائی غنی به خصوص از پروتئین استفاده شود. اگر چه پروتئین ها ستون های اصلی بازسازی بدن انسان هستند اما این بدان معنا نیست که پروتئین بیشتر، به عضلات بیشتر منتهی می شود. عضلات اضافی و قدرت آن ها از طریق تمرینات کسب می گردند.

دریافت مایعات:

آب

آب برای سلامتی ضروری است. دریافت این ماده از دریافت کربوئیدرات ها و دیگر مواد غذائی مهم تر است. تمامی سلول ها حاوی آب بوده و حدود ۶۰% وزن بدن را تشکیل می دهد. از دست دادن مقادیر اندک و غیرقابل جایگزین مایعات می تواند در نمایش های ورزشی اختلال ایجاد نماید و از دست دادن مقادیر زیاد، می تواند به ”سنکوپ“ ناشی از گرما و مرگ منجر شود. دریافت آب هنگام افزایش مصرف انرژی افزایش می یابد، تا جائی که ممکن است ورزشکاران باید در جریان ورزش، آب بنوشند. تمامی ورزشکاران مرد و زن می توانند از تمرینات استقامتی با استفاده از رژیم غذائی که شامل دریافت مقادیر کافی کربوهیدرات و آب می باشد، استفاده نمایند.

آزادسازی انرژی و انتقال آن

هنگام ورزش، عضلات انرژی مصرف می کنند. این انرژی از طریق فرآیندهای هوازی یا غیرهوازی فراهم می شود. انرژی غیرهوازی در اثر شکسته شدن از ”آدنوزین تری فسفات ATP“ حاصل می شود. ترکیب شیمیائی ATP یا به صورت ذخیره در عضلات موجود است، یا در اثر تجزیه ”کراتین فسفات“ ایجاد می شود و یا از طریق تغییر شکل کربوئیدرات ها به ”پیروات“ که منجر به تولید ”اسید لاکتیک“ نیز می شود، به دست می آید. انرژی هوازی با استفاده از اکسیژنی که از خون گرفته می شود، در بخش ویژه ای در سلول عضلانی به نام ”میتوکندری“ تولید می شود.

در ورزش فوتبال شکل های گوناگونی از تمرین و فعالیت توسط بازیکنان به نمایش گذاشته می شود. شدت فعالیت در اندک زمانی تغییر می کند و دامنه فعالیت از حالت ایستاده تا دویدن حداکثر متغیر است. بنابراین بازیکنان فوتبال گذشته از این که باید از قابلیت بسیار بالا تمرین، با بازده توانی بیشتر برخوردار باشند، باید بتوانند فعالیت را در مدت زمان طولانی (استقامت) نیز انجام دهند.

تعریف موقعیت و شرایط

قبل از هر چیز بهتر است بدانیم ”تأثیر داشتن“ چیست؟ تأثیر داشتن، لفظی است که معنای گوناگونی را شامل می شود. نمایش در بازی فوتبال بدین معناست که آمادگی فیزیکی بازیکن و مهارت های ورزشی او که در فوتبال مورد نیاز است، به کار برده شود. آمادگی فیزیکی بهتر و مهارت های ورزشی بالاتر باعث ایجاد نمایش مطلوب تر خواهد شد. نتیجتاً گسترش دادن و اجراء نمودن توانائی های پتانسیل بازیکنان، هدف و مقصود کسب شرایط مطلوب تر است و عملاً نیازمند متدها و روش های آموزشی، برنامه ریزی و مدیریت است و بدین طریق توانائی های پتانسیل فردی را گسترش داده و سبب می شود تا هر چه بهتر آن را در بازی فوتبال پیاده نمایند.

ابتدا شما شرایط دلخواه را با توجه به شرایط فعلی پایه ریزی می نمائید. شرایط دلخواه، موقعیت بازیکن در آینده می باشد که می بایست با توجه به شرایط فعلی وی و یا مراحل آن تا به امروز در نظر گرفته شود. در این گونه مواقع تفاوت های بین شرایط فعلی و نوع دلخواه آن وجود دارد. از این تفاوت های تحت عنوان ”فاصله“ یاد می کنیم. این فاصله می بایست توسط امور دیگری حذف گردد. بنابراین:

۱) شرایط فعلی

۲) شرایط دلخواه

۳) فاصله

۴) زمان

چهار فاکتور در تأثیرگذاری هستند.

در اکثر اوقات فصول تمرین در طول دوره سال خواهد چرخید. مسابقات لیگ و تورنمنت ها در طول فصل پایه ریزی می شود. مربیان می بایست بازیکنان خود را در طول دوره پیش از فصل برای رقابت های دوره آماده نمایند.

مراحل انجام کار:

۱) پایه ریزی و تشکیل سازمان و اجزاء مربوطه

۲) آموزش

۳) برنامه ریزی

۴) تکمیل کردن و اجراء نمودن

۵) نگهداری و ثبت

۶) تفسیر و ارزیابی نتایج

۷) دستورالعمل

اولین مرحله ای که می بایست صورت پذیرد، پایه ریزی و تشکیل اجزاء امور شامل مربی تیم، مربی بدنسازی، تمرین دهنده، فیزیوتراپیست و پزشک و مسئول تدارکات برای نمونه است. در دومین مرحله شما می بایست درباره معانی و روش های آموزش موقعیت از جنبه های پزشکی و علمی به بازیکنان توضیح دهید. مرحله سوم برنامه ریزی است. می بایست به طور هفتگی فصلی و سالانه برنامه آموزشی خود را به منظور تشکیل یک آموزش سازمان یافته طرح ریزی نمائید. در مرحله چهارم می توانید آن را اجراء نمائید. یادداشت و گزارش برای اجراء مدیریت در تمرینات و ثبت تأثیر و کارآئی تمرینات برای یک بازیکن بسیار مهم است. مرحله بعدی ارزیابی نتایج آموزش است. بهبود زمان و کیفیت می باست در هنگام بیان نتایج در نظر گرفته شود. مرحله نهائی بسیار مهم است. زیرا تمرینات را بسیار تأثیرگذارتر می نماید. بعد از ارزیابی نتایج، تمرینات می بایست تغییر داده شده یا بر پایه اطلاعات به دست آمده دوباره طرح ریزی گردد.

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو