نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

کازئین، مکمل افزایش وزن


کازئیندر ورزش بدنسازی مکملهای مختلفی وجود دارند که باعث افزایش حجم مفید یا به عبارتی حجم پروتئینی و عضلات در بدن میگردند. کازئین یا به عبارتی دیگر پروتئین شیر به عنوان یک پروتئین عمل کننده با سرعت پایین شناخته شده است. این نامگذاری به لحاظ مقایسه آن در برابر پروتئین وی Whey میباشد و در واقع این پروتئین در دستگاه گوارش انسان زمان بیشتری برای جذب شدن نیاز دارد. همچنین این پروتئین باعث افزایش سنتز پروتئین در بدن انسان میگردد ولی در این زمینه نیز در مقایسه با پروتئین وی Whey با قدرت کمتر عمل میکند. باید تاکید شود برخلاف پروتئین وی Whey این پروتئین باعث کاهش در میزان شکسته شدن پروتئین  و عضلات بدن انسان میگردد و در واقع این پروتئین به عنوان یک مکمل ضد شکسته شدن عضله و ضد  کاهش وزن نام گذاری میگردد و این خاصیت کازئین بوده که باعث رواج مصرف آن در بدنسازای و افرادی که به دنبال افزایش وزن میباشند گردیده است.

به خاطر تحریک در عضله سازی از سوی پروتئین وی Whey و کاهش شکسته شدن پروتئین و عضلات توسط کازئین، اغلب سازندگان مکملهای وزرشی این دو پروتئین را با هم ترکیب میکنند و در قالب یک مکمل به بازار عرصه میکنند.

در یک تحقیق میدانی توسط کرکسیک و همکارانش اثرات 10  هفته تمرین و به مدت 4 روز در هفته که شامل یک روز در میان تمرینات بالاتنه و پایین تنه بود با 48 گرم کربوهیدارات، 40 گرم پروتئین Wheyوی، 8 گرم کازئین در زمینه افزایش وزن و حجم در مقایسه با افرادی با 40 گرم پروتئین Whey وی به همراه 5 گرم گلوتامین و سه گرم آمینو اسیدهای شاخه دار مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این تحقیق نشان داد که گروهی که در تمرینات خود از مکملهای سری یک یعنی حاوی کازئین استفاده کرده بودند دارای بیشترین اثر در به دست آوردن حجم مفید عضلانی بوده اند.

منبع: مجله علوم ورزشی

 

 

 

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو