نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

نوشیدنی‌های انرژی‌زا

نوشیدنی ورزشی انرژی زا نوشیدنی ورزشی انرژی زا نوشیدنی ورزشی انرژی زا

 

نشان داده شده‌است نوشابه‌هاي انرژي‌زا يا توان‌زا (مانند ردبول[1]) عملكرد ورزشي را بهبود مي‌بخشند (گائینی و همکاران،1391). تحقيقات نشان داده‌اند كه نوشابه‌هاي انرژي‌زا قادرند تا هوشياري و تمركز را افزايش دهند و همچنين قادرند تا عملكرد هوازي را بهبود بخشند (Rahnama et al, 2010). در این راستا گائینی و همکاران(1391) پژوهشی به منظور شفاف‌سازي تأثير نوشيدني‌های ردبول و هایپ[2] و بررسي آثار تعاملي تركيبات موجود در آن‌ها، تأثير ارگوژنيكي اين نوشيدني‌ها بر متغيرهاي VO2max، زمان درماندگي، ضربان قلب استراحت و فعاليت را مورد مطالعه قرار دادند. در این مطالعه آزمودني ها، 40 دقيقه قبل از آزمون (به منظور جذب مواد متشكلهنوشيدني‌‍‍‌ها مقدار 6 ميلي‌ليتر به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن نوشيدني ردبول و هايپ  را به صورت دوسوكور تصادفي (براي كاهش آثار يادگيري و سازگاري بر محيط و شرايط آزمون)، طبق جدول زیر مصرف كردند. اختصاصی وبسایت تربیت بدنی

ترکیبات ردبول هایپ
انرژی (کیلوکالری) 5/122 1/99
کربوهیدرات (گرم) 3/28 8/24
پروتئین (گرم) 0 >1
چربی (گرم) 0 >1
کافئین (میلی‌گرم) 85 75
تورین (میلی‌گرم) 1000 1000
گلوکورنولاکتون (میلی‌گرم) 600 600
دیگر مواد B6، B12، اسید پنتوتنیک، نیاسین، اینوزیتول، سیترات سدیم، مواد طعم دهنده و رنگی B6، B12، اسید پنتوتنیک، نیاسین، اینوزیتول، سیترات سدیم، مواد طعم دهنده و رنگی

نتایج این پژوهش نشان داد، مصرف نوشيدني انرژي‌زاي ردبول و هايپ به ترتيب موجب 5/11و 9/9 درصد افزايش معني‌دار در VO2maxدر مقايسه با دارونما شد، درحالي كه تفاوت معني‌داري بين اين دو نوشيدني نسبت به هم مشاهدهنشد. پژوهش‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد احتمالاً دليل اصلي افزايش VO2max به برخي تركيبات موجود در اين نوشيدني‌ها مانند
كافئين و تورين مربوط است. نقش كافئين و آثار ارگوژنيكي آن هنگام فعاليت ورزشي و افزايش VO2max، به
اين صورت است كه كافئين در CNS و بافت چربي با اتصال به گيرنده‌هاي آدنوزين و افزايش غلظت درون سلوليAMP  حلقوي عمل مي‌كند.در CNS، اين عمل موجب افزايش هوشياري، تمركز و سرحالي مي‌شود و فراخواني واحدهاي حركتي را افزايش مي‌دهد. افزايش غلظت AMP حلقوي در بافت چربي، ليپوليز را افزايش مي‌دهد. در نتيجه، كافئين هنگام فعاليت ورزشي با شدت‌هاي بيشتر يا مدت‌هاي طولاني‌تر با صرفه‌جويي در مصرف گليكوژن عضله و افزايش فراخواني اسيدهاي چرب آزاد، ليپوليز را افزايش مي‌دهد. در عضلةاسكلتي نيز كافئين رهايش كلسيم از شبكة ساركوپلاسمي را تسهيل مي‌كند و موجب افزايش توانايي توليدنيرو هنگام انقباض مي‌شود. در ضمن، تورين توليد نيروي عضلاني را با افزايش ذخيره و رهاسازي كلسيماز شبكة ساركوپلاسمي افزايش مي‌دهد. تارهاي عضلاني در پاسخ به تكانه‌هاي عصبي، انقباض‌پذيري خود را با افزايش و كاهش مقادير تورين در عضلات تعديل مي‌كنند. اختصاصی وبسایت تربیت بدنی

سایر نتایج این پژوهش نشان داد که مصرف نوشيدني انرژي‌زاي ردبول و هايپ به ترتيب موجب 5/10 و 7/9 درصد افزايش معني‌دار در زمان درماندگي در مقايسه با دارونما شد، درحالي كه تفاوت معني‌داري بين اين دو نوشيدني نسبت بـه هم مشاهده نشد. افزايش زمان درماندگي احتمالاً به برخي تركيبات موجود در نوشيدني‌ها مانند كربوهيدرات، كافئين و تورين نسبت داده شده است. مصرف مكمل‌هاي كربوهيدرات در فعاليت‌هاي ورزشي موجب بهبود عملكرد استقامتي از طريق حفظ ميزان گلوكز خون مي‌شود. مصرف رژيم پركربوهيدرات، ذخاير انرژي را افزايش مي‌دهد. در ضمن، تخلية گليكوژن در افرادي كه مقادير گليكوژن آن‌ها قبل از شروعورزش كمتر از حد معمول باشد، به خستگي منجر مي‌شود. همچنين، كافئين با فراخواني اسيدهاي چرب آزاد و افزايش كاتابوليسم چربي و نيز صرفه جويي در مصرف گليكوژن عضله، زمان درماندگي هنگام فعاليت با شدت‌هاي بيشتر يا مدت‌هاي طولاني‌تر را افزايش مي‌دهد. تورين نيز با فعاليت آنتي اكسيداني، كاهش توليد راديكال‌هاي آزاد و دفاع از اجزاي سلولي (كاهش صدمه به DNA  هسته)، موجب افزايش زمان درماندگي و توانايي انجام فعاليت مي‌شود


[1]Red Bull

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو