نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

جزوه کنکور+نکات کنکوری فیزیولوژی1

وبسایت تربیت بدنی و علوم ورزشی، به منظور تسهیل کار دانشجویان عزیز، اقدام به جمع آوری نکات ریز و حساس کنکور کرده است که از افراد موفق با رتبه بالا در کنکور گرفته شده و یا سوالات کنکور سالهای قبل بوده است. این نکات در دروس مختلف به مرور زمان اضافه خواهد شد. به دانشجویان متقاضی ورود به کارشناسی و یا کارشناسی ارشد، توصیه می شود حتما مروری بر این نکات داشته باشند.

 

 40 نکته در مبحث فیزیولوژی>> سازگاریهای قلبی تنفسی با ورزش

برای دریافت فایل این سوالات به پایین صفحه مراجعه نمایید...

1-استقامت قلبی تنفسی یعنی توانایی بدن در اجرای طولانی و پایدار ورزشهای موزوم.استقامت قلبی تنفسی تا حد زیلدی مربوط به قابلیت هوازی است.

2-اغلب متخصصین ورزشی vo2max مکث را که بالاترین مقدار اکسیزن مصرفی هنگام اجرای حداکثر فعالیت یا فعالیت تا حد و امدگی است بهترین نشانه استقامت قلبی تنفسی می دانند.

3-برون ده قلب نشان می دهد چه مقدار خون قلب را ترک می مند در صورتی که تفاوت اکسیزن خون سرخرگی و سیاهرگی  a-vo2 diffنشانه ی مقدار اکسیزنی است که توسط بافتها از خون گرفته شده است.حاصلضرب همه  موارد ذکر شده میزان اکسیزن مصرفی را نشان می دهد.تفاوت اکسیزن خون سرخرگی و سیاهرگی ضربدرضربانقلب ضربدر حجم ضربه ای مساوی با اکسیزن مصرفی در دقیقه

4-بطن چپ بیشترین تغییر را در واکنش به تمرین استقامتی از خود نشان می دهد.

5-علت افزایش ابعاد داخلی بطن چپ بیش از همه در نتیجه واکنش ان به افزایش پر شدن از خون است.

6-ضخامت دیواره قدرت بالقوه انقباضهای آن می شود.

7-پس از اجرای تمرین استقامتی حجم ضربه ای حالت استراحت ورزش زیر بیشینه و ورزش بیشینه افزایش می یابد.

8-عامل مهم افزایش حجم ضربه ای افزایش حجم پایان دیاستولی است که احتمالا به علت افزایش حجم پلاسمای خون است.

9-عامل مهم دیگر افزایش قدرت انقباضی بطن چپ است.این افزایش در نتیجه هیپرترفی عضله قلبی و افزایش برگشت ارتجاعی دیواره های بطن رخ می دهد که علت این حالت زیاد شدن کشیدگی دیواره ی حفره به علت پر شدن زیاد ان در دوره دیاستول است.

10-ضربان قلب حالت استراحتدر نتیجه تمرین استقامتی به طور قابل توجهی کاهش می یابد.ضربان قلب افراد غیر فعال در مراحل اولیه تمرین معمولا هر هفته در حدود یک ضربان در دقبقه کاسته می شود.ضربان قلب استراحت ورزشکاران استقامتی که در سطح عالی تمرین کرده اند غالبا از 40بار در دقیقه است.

11-پس از 6ماه تمرین زیر بیشینه   تمرین با شدت متوسط    غالبا از ضربان در خلال تمرین 20تا40 ضربان کاسته می شود.ضربان قلب زیر بیشینه هر شخص متناسب با مقدار تمرین انجام شده کاهش می یابد.

12ضربان غلب بیشینه در نتیجه تمرین یا تغییر نمی کند یا اندکی کاهش پیدا می کند.هرگاه کاهشی رخ دهد احتمالا منجر به حجم ضربه ای مطلوبی می شود که برون ده قلبی را به حداکثر می رساند.

13-دوره برگشت به حالت اولیه ضربان با افزایش استقامت کوتاهتر می شود.مقادیر بدست امده از این موضمع وسیله بسیار مناسبی برای کنترل پیشرفت ورزشکاردر قبال تمرین است. با این وجود برای مقایسه میزان امادگی افراد مختلف وسیله مناسبی نیست.

14-تمرین مقاومتی هم ممکن است منجر به کاهش ضربان قلب شود.اما این کاهش به اندازه کاهش ناشی از تمرین استقامتی قابل اطمینان و معتبر نیست.

15برون ده قلبی در حال استراحت یا هنگام فعالیتهای ورزشی زیر بیشینه بدون تغییر باقی می ماند و یا پس از تمرین اندکی کاهش می یابد.

16-برون ده قلبی هنگام فعالیت ورزشی بیشینه به طور قابل توجهی افزایش می یابد.این حالت تا حد زیادی در نتیجه افزایش در حداکثر حجم ضربه ای رخ می دهد.

17-جریان خون عضلات با تمرین استقامتی افزایش می یابد.

18-جریان خون در نتیجه سه عامل افزوده می شود.....

.افزایش شبکه مویرگی

.باز بودن تعداد بیشتری از مویرگهای موجود

.توزیع و گردش موثرتر خون

19-فشار خون حالت استراحت افرادی که در مرز پرفشار خونی م یا دچار پرفشار خونی ملایم هستند در نتیجه تمرین استقامتی کاهش می یابد.

20-تمرین استقامتی تاثیری در فشار خون هنگام ورزش زیر بیشینه یا بیشینه ندارد اگر هم تاثیری باشد بسیار کم است.

21-حجم خون در نتیجه تمرین استقامتی افزایش می یابد.

22-این افزایش در اصل به علت افزایش حجم پلاسمای خون رخ می دهد.

23-تعداد سلول های قرمز خون ممکن است افزایش یابد ولی معمولا حجم پلاسما خیلی بیشتر می شود به طوری که بخش مایع نسبتا زیادتر می شود.

24-افزایش حجم پلاسما گران روی خون را کاهش می دهد که موجب بهتر شدن گردش خون می شود.

25-تحقیق نشان داده است که تغییرات خحجم پلاسما تا حدود زیادی با تغییرات حجم ضربه ای VO2max همبستگی دارد به این معنی که افزایش حجم پلاسما ناشی از تمرین یکی از مهمترین اثرات تمرین است.

26-در پاسخ به تمرین اغلب حجمهای ریوی بدون تغییر باقی می مانند گرچه حجم جاری هنگام استراحت و ورزش بیشینه افزایش می یابد.

27-در پاسخ به تمرین میزان تنفس در حال استراحت به صورت ثابت باقی می ماند هنگام ورزش زیر بیشینه اندکی کم می شود و با ورزش بیشینه به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

28-در پاسخ به تمرین ترکیب اثر حجم جاری و میزان تنفس موجب افزایش تهویه ریوی هنگام فعالیت ورزشی بیشینه می شود.

29-انتشار ریوی به هنگام اجرای فعالیت بیشینه افزوده می شود احتمالا این افزایش بدلیل زیاد شدن تهویه و جریان خون ریه هاست.

30-تفاوت اکسیزن خون سرخرگی-سیاهرگی بویزه در فعالیتهای بیشینه نشان دهنده افزایش جذب اکسیزن توسط بافتها و توزیع و گردش موثرتر خون است.

31استانه لاکتات در نتیجه تمرین استقامتی افزوده می شود.این افزایش باعث می شود که بتواند با شدت زیادی فعالیت کرده و اکسیزن بیشتری هم مصرف کنید بدون اینکه لاکتات خون شما از حد استراحت بیشتر شود.میزان حداکثر لاکتات خون ممکن است اندکی افزایش یابد.

32-نسبت تبادل تنفسی در فعالیت زیر بیشینه کاهش می یابد که نشانه مصرف بیشر اسیدهای چرب ازاد است ولی نسبت تبادل تنفسی هنگام استراحت اندکی افزایش می یابد ولی هنگام فعالیت زیر بیشینه  یا تغییر نمی کند ویا کمی کاهش می یابد.

33-در پاسخ به تمرین VO2max به طور قابل توجهی افزایش می یابد ولی مقدار حداکثر افزایش در هر فردی محدود است.چنین به نظر می رسد که عامل عمده محدود کننده تحویل اکسیزن به عضلات فعال باشد.

-34با اینکه افزایش VO2max دارای محدودیت است ولی عملکرد ورزشی استقامتی تا سالیان دراز با تمرین به پیشرفت خود ادامه می دهد.

35-ساختار زنتیکی هر فرد دامنه تغییرات VO2max وی را از پیش تعیین می کند.زنتیک تعیین کننده 25تا50درصد تغییرات مقادیر VO2max است.همچنین وراثت تا حدود زیادی تعیین کننده واکنش افراد نسبت به برنامه های تمرینی مشابه است.

36-کاهش ظرفیت هوازی ناشی از سن ممکن است تا حدودی در نتیجه کاهش فعالیت بدنی باشد.

37-VO2max ورزشکاران استقامتی زن که در اوج امادگی هستند فقط 10درصد کمتر از قهرمانان استقامتی مرد است.

38-برای به حداکثر رساندن بهره وری دستگاه قلبی تنفسی از تمرین تمرینات باید مختص به نوع فعالیت ی باشد که معمولا ورزشکار انجام می دهد.

39-اگر تمرین مقاومتی همراه با تمرین استقامتی اجرا شود به نظر می رسد که موجب محدودیت پیشرفت و بهبوب ظرفیت هوازی نمی شود و حتی ممکن است استقامت کوتاه مدت را هم افزایش دهد.

40-کلیه ورزشکاران می توانند از به حداکثر رسین استقامتشان استفاده کنند.

 

 

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو