نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

سرکج wray neck

تعريف : اين تغيير شكل با چرخش و كج شدن سر مشخص مي شود و عبارتست از انحراف طرفي ( مهره هاي گردني ) كه به آن اسكوليوز گردني نيز مي گويند . اين اختلال ممكن است مادرزادي ، اكتسابي ، حاد ، موقت يا مزمن باشد

علل : 1-كوتاهي عضلات خم كننده طرفي گردن 2-آرايش موهاي روي پيشاني به صورت يكطرفه 3-اختلالات شنوايي يك گوش 4-عادات غلط 5-گرفتگي عضلات گردن در يك سمت

عوارض : 1-ظاهر ناخوشايند 2-بروز اشكالاتي در مفاصل گردني در دراز مدت ( ارتروز زودرس و محدوديت حركتي گردن ) 3-كشيده شدن عضلات سمت تحدب و كوتاهي عضلات سمت تقعر 4-گردن درد 5-فشار بر ريشه هاي عصبي گردني در دارز مدت

تشخيص : با استفاده از خط شاقول يا صفحه شطرنجي : اگر از ناحيه پشت زوايد شوكي ، مهره هاي گردن و پشت را علامت گذاري نماييم و سپس آنها را بهم وصل كنيم ، در حالت طبيعي ، يك خط عمود تشكيل مي دهند در حاليكه در عارضه سر كج اين خط در ناحيه گردن به صورت مايل خواهد بود

اصلاح : 1-حركات كششي : 1-1-شامل كشش عضله جناغي ـ چنبري ـ پستاني است . به عنوان مثال اگر سر به سمت چپ كج شده باشد ، به راست نيز چرخش خواهد داشت و اين به خاطر عملكرد عضله جناغي ـ چنبري ـ پستاني است . اين عضله در سمت چپ عمل خم كردن سر را به سمت چپ و چرخش سر را به سمت راست انجام مي دهد . به منظور بدست آوردن انعطاف پذيري سر را به سمت راست خم كرده و به سمت چپ مي چرخانيم

2-1-كشش عضلات و بافتهاي نرم كوتاه شده در سمت خم ( در مثال بالا سمت چپ ) ، كه در اين حركت از فرد مي خواهيم سر را به سمت راست خم كند . 3-1-براي اعمال كشش بيشتر از فرد مي خواهيم كه با دست خود نيز فشار وارد كند و سر را به سمت راست خم نمايد .

2-حركات تقويتي : 1-2-حركات تقويتي شامل تقويت عضله جناغي ـ چنبري ـ پستاني در سمت مخالف ( در مثال بالا عضله سمت راست ) مي باشد . براي اين منظور از فرد مي خواهيم سر را به سمت راست خم كند و در مرحله بعد علاوه بر خم كردن به سمت راست ، سر را به سمت چپ بچرخاند . 2-2-فرد حركت فوق را انجام مي دهد و در مقابل حركت با دست مقاومت اعمال مي كند تا عضله بيشتر تقويت شود . براي اين منظور فرد ابتدا دست خود را در يك طرف سر ( بالاي گوش ) قرار مي دهد و سعي مي كند سر را به سمت مخالف حركت دهد و از طرف ديگر سعي مي كند سر را به همان سمت جابه جا كند . لذا عضلات خم كننده طرفي گردن منقبض مي شوند ولي حركتي صورت نمي گيرد . انقباض ايزومتريك )

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو