نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

فرو رفتن ناخن در گوشت ingrown toenail

تعریف:
بیماری شایعی است که در ان ناخن پا در کناره ها در گوشت فرو می رود.

انگشت شایع:
در اکثر موارد انگشت شست مبتلا می شود.
دوران شایع:
این بیماری در دوران کودکی شایع است

علل:
1-پوشیدن کفش تنگ که موجب وارد امدن فشار روی ناخن می گردد.
2-چیدن ناخن کوتاهتر از حد معمول موجب می شود که کناره های ان در نیمه گوشت فرو رود.

علائم:
تحریک مکانیکی همراه با عفونت بوده و در اطراف و کناره ناخن پخش شده و موجب می شود
 که انگشت شست قرمز ،ملتهب و دردناک گردد.

پیشگیری :
1-اجتناب از پوشیدن کفش تنگ
2-خود داری از کوتاه چیدن ناخن
3- استفاده از جوراب اندازه پا
4-بلند نگه داشتن ناخن بالاتر از حاشیه پوستی پا

 

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو