نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

پای طاقدیس (کف پای گود)

تعریف طاقدیس: پاي طاقديسي تغيير شكلي مي باشد كه در آن ارتفاع قوس طولي پا افزايش پيدا كرده است. اين ناهنجاري در نقطه مقابل صافي كف پا قرار مي گيرد..
بسياري از والدين قوس زياد را مطلوب مي دانند اما زياد بودن قوس پا بيش از حالت طبيعي، مي تواند مشكل زا تر از صافي كف پا باشد...

 علل بروز اين تغيير شكل در سنين مختلف:

1-نوزادان:‌اغلب به علت عدم تعادل عضلاني و اختلالات يا بيماري هاي عصبي ايجاد مي شود. 2-كودكان: به علت فلج اطفال، فلج مغزي و لاغر شدن عضلات قسمت خارجي ساق اتفاق مي افتد. 3-نوجوانان:‌معمولاً چرخش پاشنه پا به داخل علت اصلي مي باشد.
علل كلي:

1-عدم توازن بين عضله درشت نئي قدامي ضعيف و نازك نئي طويل قوي 2-ضعف عضله نازك نئي كوتاه به تنهايي 3-فعاليت بيش از حد و كوتاهي عضلات پايي (عضلاتي كه ابتدا و انتهاي آنها در پا مي باشد.) 4-فلج عضله سه سر ساقي (دوقلو و نعلي) 5-كوتاهي عضلات خم كننده انگشتان 6-6-نوع ناشناخته: بيشتر در سنين 10-8 سالگي ديده مي شود و اغلب در پاي والدين كودك نيز چنين تغيير شكلي ممكن است وجود داشته باشد.

علائم و عوارض: 1-در نوع ساده اين تغيير شكل خميدگي كف پا در جلو در دو قسمت داخلي و جانبي پا به يك اندازه مي باشد و پاشنه در وضع بينابيني يا مختصر چرخيده به داخل قرار مي گيرد. 2-قوس هاي طولي افزايش مي يابند. 3-قوس عرضي از بين مي رود .  4-درد ممكن است در انتهاي استخوان هاي كف پايي ظاهر شود
- 5-پاشنه كمي به داخل مي چرخد
6-مفاصل كف پايي - انگشتي بيش از حد باز مي شوند.
7-فرد ممكن است از خستگي زودرس پا شكايت نمايد.
8--بندهاي انتهايي و مياني انگشتان در حالت خميده قرار مي گيرند..
9--وتر عضلات باز كننده انگشتان در روي پا زير پوست برجسته مي شوند.


پوشيدن کفش‌هاي نامناسب که امروزه شکل‌هاي فانتزي آن بسيار رايج شده است، در کودکي باعث بروز مشکل «صافي کف پا» و متعاقبا پادرد و کمر درد مي‌شود؛ چراكه کودکان، به‌دليل نرمي‌و انعطاف مفاصل و استخوان‌ها درصورت درست انتخاب نکردن کفش، به راحتي دچار تغيير ساختار در مچ و کف پا مي‌شوند

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو