نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

علم حرکت شناسی

حرکت شناسی یا کینزیولوژی عبارت است از علم شناخت و بررسی حرکات و همچنین علل آن در موجودات زنده (به ویژه انسان). ازنظر تاریخچه، این علم را به یونان باستان نسبت می‌دهند. ارسطو به عنوان پدر علم کینزیولوژی شناخته می‌شود. ازجمله کاربردهای این علم در فیزیوتراپی، علوم ورزشی، کاردرمانی، مهندسی پزشکی و ارتوپدی فنی است.

تعریف حرکت شنا سی :
کلمه (Kinesiology) که به معنای حرکت شناسی ترجمه و بکار گرفته شده است دارای ریشه ی لغوی یونانی است و در واقع از دو کلمه (Kinesis) یا (Kinein) به معنای (to move) حرکت و همچنین (logos) یا (ology) به معنای (science of) علمی از می باشد که در مجموع این لغت به معنای علم الحرکات یا علمی از حرکت می باشد. علم الحرکات لغتی است که می توان معنای زیادی را از آن برداشت نمود و می تواند در برگیرنده مباحثی چون یادگیری حرکتی ، رشد و تکامل حرکتی ، آناتومی و فیزیولوژی و بیومکانیک باشد ، در حالیکه (Kinesiology) یا حرکت شناسی شامل دو بخش عمده می باشد. لغت نامه ویستر در تعریف این لغت می نویسد :
«مطالعه اصولی از آناتومی و مکانیک در رابطه با حرکتهای آدمی » تعریف فوق بر دو موضوع زیر متمرکز می گردد :
1- آناتومی حرکتهای آدمی (Anatomy of Human Motion)
2- مکانیک حرکتهای آدمی ( Mechanic of Human Motion)
تاریخچه حرکت شناسی :
در تاریخ دو هزار و پانصد ساله ایران دانشمندان و علمای بزرگی زیسته اند که پیرامون علوم مختلف صاحب نظر بوده اند. برای مثال حکیم ابوعلی سینا دانشمند بزرگ ایرانی درباره حرکت تفکر نموده و تعریفی به شکل زیر ارائه می دهد : جنبش و انتقال جسم از جایی به جای دیگر و یا تغییر در وضع و عوض شدن محل اجزاء یک شی بدون تغییر محل خود آن شی می باشد.. او انواع حرکت را به شکل زیر تقسیم بندی نموده است :
حرکت طبیعی = به تنهایی از قوه ای که در ذات جسم است صادر می شود ، مانند پرتاب سنگی که هواست.
حرکت قمری = محرک آن بیرون از متحرک بوده مانند سنگی که روی زمین کشیده می شود.
حرکت اداری = که عامل حرکت در ذات متحرک است.
عموماً آریستوتل (ارسطو) را پدر علم الحرکات می نامند. وی بین سنه های (384 - 232) قبل از میلاد مسیح می زیسته و مقالاتی در زمینه استعداد حرکت و پیشرفت حیوانات از خود به جا گذاشته است. او برای اولین بار حرکات عضلات را شرح داده و فازهای مختلف قدم زدن را مورد تحلیل و بررسی قرار داد و روشن کرد که این فازها از حرکت وضعی شروع شده و بعد به حرکت انتقالی منجر می شود. بحث های او در مورد فشار دادن یک قایق در شرایط و حالات مختلف در حقیقت شامل سه قانون حرکتی نیوتن بود. او در زمان خودش درک بسیار جالبی از قانون مرکز ثقل ، قوانین حرکت و اهرمها ارائه داد.
به یک یونانی دیگر به نام «ارشمیدس» که در سنه های (287 - 212) پیش از میلاد می زیسته ، اصول ثابت فشار آب را که بر اجسام شناور حاکم است ، نسبت می دهند این قانون هنوز در تحلیل حرکات شنا با ارزش محسوب می شود. بعضی از قوانین او هم اکنون در مسافرتهای فضایی برای پیشرفت امور فضایی مورد استفاده قرار می گیرند ، میدان وسیع تحقیقات او شامل اهرمها و مسائل مربوط به تعیین مرکز ثقل می باشد. مقالات او بعدها به عنوان اساس تئوری مکانیک توصیف شد.
گالیله (1643 - 1564) کسی که سه سال در دانشگاه پیزا به مطالعه پزشکی پرداخت متوجه شد که طبیعت به مثابه یک رمز ریاضی است به همین دلیل برای تحقیق قوانین تحت پدیده فیزیکی به ریاضیات روی آورد. دلایل او در مورد اینکه سقوط اجسام با وزن آنها متناسب نیست و نسبت های فاصله ، زمان و سرعت مهمترین عوامل در مطالعه حرکت می باشند ، پایه مکانیک کلاسیک را گذارد و به عنوان معرف روش شناخت تجربی در علوم ، مورد تحسین قرار گرفت ، کار او حرکتی در جهت مطالعه موضوعات مکانیکی بر حسب ریاضیات به وجود آورد که به نوبه خود زمینه ای برای نشان دادن ضرورت کینسیولوژی به عنوان یک علم شد.
نظر (آلبرت ون هالر) (1777- 1708) فیزیولوژیست برجسته قرن هیجدهم این بود که خاصیت انقباض ، یم استعداد فطری عضله است که مستقل از تاثیر عصبی است. اگر چه جریان گردش خون برای اولین بار به وسیله (ویلیام هاروی) (1657- 1578) کشف شد ولی وی به غلط اظهار داشت که (قلب) با (جوهر حیاتی) و (حرارت) عمل گردش خون را انجام می دهند.
کلمه (استخوان پزشک) به وسیله (نیکولاس آندری) (1742- 1658) ابداع شد. این لغت از ریشه یونانی (ارتوس) به معنای (مستقیم) و (پایز) به معنای (کودک) بود. به عقیده این مولف بد شکلی و انحراف ستون فقرات در نتیجه بد شکل گرفتن ماهیچه ها در دوران کودکی است. او در کتاب خودش بنام ارتوپدی یا هنر پیشگیری و اصلاح اعوجاج های بدن در کودکی ،که در اصل در سال 1741 چاپ شد ، معنای ارتوپدیست را اینطور بکار برد : (کسی که تمرینات اصلاحی را تجویز می کند) اگر چه این طرز تلقی و استعمال لغت جدید نبود. ولی آندری هم به عنوان وضع کننده لغت و هم موسس علم ارتوپدی شاخص بود ، نظریه او مقدمه ای برای پیشرفت ژیمناستیک سیستم سوئدی به وسیله پرهنریک لینگ (1839 - 1776) شد.
برادران وبر (ارنست ، هنریخ) (1878 - 1765) ، (ویلهم ادوارد)(1891 - 1804) و (ادوارد فردریک ویلهم)(1871- 1806) معتقد بودند که بدن در به دو امر بوسیله کشش لیگامنتها و فشار کم و ناچیز ماهیچه ها در یک راستا قرار می گیرند که در قدم زدن یا دویدن ، حرکات بطرف جلو ، دستها به عنوان تعادل در جهت خنثی کردن جاذبه زمینی می باشند و راه رفتن همان حرکت به طرف جلو افتادن می باشد در حالیکه دستها و پاها همین طور که بدن بطرف جلو می رود مسئول کنترل وزن بدن بوده و بدنبال پایگاه جدیدی برای حفظ تعادل می باشند. وبرها اولین کسانی بودند که به نحو مطلوبی کاهش طول ماهیچه ای را در هنگام انقباض بررسی کردند و مطالعات بسیاری در زمینه نقش استخوانها به عنوان اهرمهای مکانیکی انجام دادند. همچنین آنها اولین کسانی بودند که به وسیله دستگاه زمان سنج تغییرات مرکز ثقل را توصیف کردند.
احتمالاً نمونه علمی مستدلی که تا کنون چاپ شده و دارای بیشترین بار علمی است کتاب (اسحاق نیوتن) می باشد. مخصوصاً فرمول های سه قانون سکون و حرکت او برای آینده کینسیولوژی بسیار مهم بود . وی در آن قوانین روابط بین نیروها و اثرات آنها را بررسی می کند.
قانون اول = هر جسمی که در حالت سکون بسر می برد و یا با حرکت یکنواخت در یک مسیر مستقیم به حرکت خود ادامه می دهد به همین شکل باقی خواهد ماند، مگر اینکه به وسیله نیرویی که به آن وارد می شود جهت و محل خود را عوض کند.
قانون دوم = تغیرات حرکت با نیرویی حرکتی متناسب و در راستایی قرار دارد که آن نیرو وارد شده یا نیرو با شتاب متناسب است. (قانون جرم)
قانون سوم = هر عملی را عکس العملی است مساوی و در خلاف جهت آن.
کاربرد این قوانین در مورد کار عضلات را احتمالاً می توان به شکل زیر تحلیل کرد : وقتی پرتاب کننده دیسک در حول خود ، برای پرتاب دیسک گردش می کند باید دیسک را محکم و به صورت ثابتی در ست خود بگیرد، برای اینکه دیسک از دست او خارج نشود بر طبق قانون سوم نیوتن گلوله (دیسک) نیرویی مساوی و بر خلاف نیروی عکس العمل به کار می برد(گریز از مرکز) . وقتی که دیسک از پنجه پرتاب کننده آزاد شد ، مماس بر خط مستقیم به طرف مسیری به شکل منحنی به پرواز در می آید ، طبق قانون دوم نیوتن مسافت طی شده به وسیله جسم با نیرویی وارد شده بر آن متناسب است.

 

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو