نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

فصل اول(مفاهیم)

آشنایی با مفاهیم مطالعه در حرکت شناسی ،حالتهای ایستادن ،سطوح حرکتی ومحورهای حرکتی

آموزش صریح مفاهیم پایه و کاربردی حرکت شناسی ورزشی با تصاویر و متون و مثال های قابل درک برای دانشجویان تربیت بدنی

 

در مباحث حرکت شناسی وآناتومی مبنای مطالعه وضعیت ایستادن فرد است. به طور کلی وضع بدن به دو صورت در نظر گرفته می شود:

حالت ایستادن آناتومیکی وحالت ایستادن طبیعی     

    

حالت اول(آناتومیکی): قامت راست،پاها جفت، کف دستها رو به جلو  صرفاً برای مطالعه حرکات ساعد ،مچ وانگشتان دست می باشد.
حالت دوم(طبیعی) : قامت راست ،پاها جفت ،دستها در کنار رانها (کف دستها چسبیده به رانها)می باشد.کلیه قسمتهای بدن (به جز ساعد،دست وانگشتان دست )بر مبنای این حالت مطالعه می شود.

                                                                      

سطوح حرکتی             

   
 در مطالعه حرکات اتسان سه سطح فرضی اصلی در نظر گرفته می شود که حرکات اندامهای مختلف بدن بر مبنای این سه سطح مطالعه می شود.این سطوح بر یکدیگر عمودند که شامل:
سطح سهمی (ساجیتال ):سطح قدامی- خلفی نیز نامیده  می شود.از جلو به عقب بدن طوری می گذرد که بدن را به دو نیمه کاملاً مساوی چپ و راست تقسیم می کند.

سطح عرضی(فرونتال): یا سطح آهیانه ای،از چپ به راست بدن  می گذرد وبدن را به دو نیمه قدامی وخلفی تقسیم می کند.

سطح افقی(هوریزنتال): موازی با سطح زمین است وبدن را به دو نیمه فوقانی وتحتانی تقسیم می کند 

محل تلاقی سه سطح فوق را با همدیگر مرکز ثقل بدن می نامند.

                                                                    

 محورهای حرکتی بدن                                                                                       

محور افقی سهمی: این محور برسطح افقی ـ عرضی عمود است وهفت نوع حرکت حول این محور در بدن انجام می پذیرد. 1.آبداکشن 2.آداکشن 3. خم شدن جانبی (این حرکت اختصاصاً مربوط به سر وتنه است) 4. هایپر آبداکشن یا فرا دور شدن (صرفاً در حرکات دست ومفصل شانه انجام می شود) 5. هایپر آداکشن (فرا نزدیک شدن)  6. برگشت از حالت هایپر آداکشن 7. برگشت از حالت خم شدن جانبی
محور افقی عرضی: این محور بر سطح سهمی عمود است وچهار حرکت حول این محور در بدن انجام می شود. 1.فلکشن 2.اکستنشن 3. هایپر فلکشن 4. هایپر اکستنشن 
محور عمودی: این محور بر سطح افقی عمود است وشش حرکت حول این محور در بدن انسان صورت می پذیرد.1. چرخش خارجی ساعد 2. چرخش داخلی ساعد 3. چرخش داخلی وخارجی ران وزانو  4. چرخش به چپ و راست سر و گردن و تنه5. برگشت از حالت چرخش خارجی و داخلی 

                                                           

 

محتوای بیشتر در این بخش: « علم حرکت شناسی فصل دوم (مفاصل) »

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو