نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

فصل چهارم (زانو)

هدف كلي:
آشنايي با حركات زانو و عضلات عمل‎كننده در انجام حركات زانو                                                                            .

 

مفصل زانو حجيم ترين مفصل بدن است، اما از لحاظ استحكام استخواني ضعيف است و بيشتر به تاندونها و ليگامانهاي اطراف خود اتكا دارد.

حرکات زانو
1- خم‎شدن زانو)فلکشن): حركت ساق پا به سمت عقب به صورتي كه زاويه بين ساق پا و ران كم شود.

2- باز شدن زانو(اکستنشن): برگشت از حالت خم‎شدن تا رسيدن به وضعيت مطالعه .3- حركات چرخشي زانو ( چرخش داخلي و خارجي): حركات چرخشي زماني در مفصل زانو رخ مي‌دهد كه زانو در حالت فلکشن باشد. چنانچه سطح قدامي ساق پا به سمت داخل بچرخد، چرخش داخلي زانو و زماني كه به سمت خارج بچرخد چرخش خارجي انجام شده است.

عضلات خم کننده زانو:

در خم شدن زانو عضلات دو قلو، كف پايي، ركبي، راست داخلي، خياطه، دو سرراني و گروه عضلات همسترينگ دخالت دارند.
عضلة دوقلو
در پشت ساق پا قرار دارد .
سرثابت: دارای دو سر ثابت می باشد.سطح خلفي كنديل‌هاي خارجی  و داخلي ران 
سرمتحرك : سطح خلفي استخوان پاشنه 
عملکرد: روي دو مفصل مچ پا و زانوعمل می کند. علاوه بر خم‎شدن زانو، در حركات پلانتارفلكشن پا نيز نقش دارد.

عضلة كف پايي
سرثابت: لقمه خارجی استخوان ران     
سرمتحرک: قسمت خلفي استخوان پاشنه 
در ناحية خلفي ساق پا قرارگرفته و در حركات دو مفصل زانو و مچ دخالت دارد .

عضلة ركبي
از عضلات عمقي بدن در ناحية خلفي و درست در ناحية پشت زانو است. 
سرثابت: لقمة خارجي و تحتاني استخوان ران 
سرمتحرک: بخش خلفي و فوقاني استخوان درشت ني 
 عملکرد: حركت خم‎شدن زانو و چرخش داخلي ساق پا را به عهده دارد.

عضلات باز کننده زانو

چهار عضلة راست راني (راست قدامي)، پهن داخلي، پهن خارجي وپهن مياني، كه درگروه عضلات چهار سرراني‌اند، انجام عمل  بازشدن زانو را بر عهده دارند. از حجيم‌ترين و قويترين عضلات  بدن‌ می باشند.
سرثابت این گروه عضلات با یکدیگر متفاوت و به شرح ذيل است:
عضلة راست راني به خار قدامي،تحتاني استخوان خاصره و بالای حفره حقه ای
عضلة پهن خارجي به زیر برجستگي بزرگ استخوان ران و لبه بيروني خط خشن
عضلة پهن مياني به 4/3 سطح فوقاني و قدامي تنه استخوان ران
عضلة پهن داخلي به سرتاسرخط خشن

عضله پهن داخلی
سر متحرك: سر متحرک اين عضلات در يك نقطه است. عضله به وسیله  تاندون به كشكك زانو متصل می شودو نهايتاً به برجستگي فوقاني و قدامي درشت ني مي‌چسبد.
عملکرد: بازکردن مفصل زانو        
عضلة پهن داخلي در هنگام بازكردن نهايي ساق پا در زمرة فعالترين عضلات است .
عمل عضلة پهن مياني هدايت صحيح كشكك زانوست.

عضلات درون گرداننده زانو:

مجموعاً پنج عضلة نيمه وتری،نیمه غشايي، خياطه، راست داخلي و ركبي در انجام حركت چرخش داخلي زانو شركت دارند. تمامي اين عضلات علاوه بر چرخش داخلي زانو در اعمال حركتي ديگر در مفصل ران و زانو دخيلند. 
مسير و امتداد اين عضلات بگونه‌اي است كه چرخش ساق پا را حول محور عمودي امكان پذير مي‌كنند.

عضله برون گرداننده زانو

تنها عضله‌اي كه باعث چرخش خارجي زانو مي‌گردد عضلة دو سرراني است.
 این عضله به صورت مورب نسبت به سطح و محور حركتي كشيده شده است 
در نتيجة، امكان چرخش خارجي بخش تحتاني پا را فراهم مي‌كند.
این عضله درگروه عضلات بازکننده ران توضیح داده شده است.

 

    در ناحية خلفي ساق پا قرارگرفته و در حركات دو مفصل زانو و مچ دخالت دارد

محتوای بیشتر در این بخش: « فصل سوم (ران) فصل پنجم(مچ پا) »

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو