نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

فصل پنجم(مچ پا)

حرکات مچ پا                                                                                                                                    .

 

پلانتارفلكشن پا 
در انجام اين حركت زاوية بين ساق و پا افزايش مي‌يابد. در اعمالي چون راه رفتن، دويدن، شنا، ژيمناستيك و بلند شدن روي پنجه پا، از بازشدن پا استفاده مي‌شود.

دورسی فلكشن پا
در انجام اين حركت پنجه به ساق پا نزديكتر مي‌شود.
 حركات برگشت از حالت خم‎شدن و بازشدن نيز از جمله ديگر حركات مفصل مچ پا مي‌باشند.حركت اينورژن 
در اينورژن (درون‎چرخي) كف پا به طرف داخل بدن متمايل مي‌شود و در ورزشهاي مثل فوتبال، اسكي، دو‎و‎ميداني به كار مي‌رود.

حركت اورژن
 در اورژن (برون چرخي) كف پا بطرف خارج متمايل مي‌گردد و در ورزشهاي مثل فوتبال و اسكي به كار مي‌رود.

عضلات خم کننده مچ پا

در خم كردن مچ پا، مجموعاً، چهار عضله شامل نازك ني طرفي، ساقي قدامي، بازكنندة طويل انگشتان پا و بازكنندة دراز شست درگيرند. محل اين گروه از عضلات در ناحية قدامي ساق پا ست.
عضلة نازك ني طرفي
در قسمت خارجي و تحتاني ساق پاقراردارد .
سرثابت:  سطح قدامي و تحتاني نازك ني 
سر متحرك: ابتداي پنجمين استخوان كف‎پايي
عملکرد: علاوه بر انجام حركت دورسي‎فلكشن، در عمل اورژن مچ پا مشاركت دارد.

عضلة ساقي قدامي
يكي از مهمترين عضلات در انجام حركت دورسي‎فلكشن است. 
سر ثابت: لقمة خارجی درشت ني و دو سوم فوقاني بخش خارجي درشت ني 
سر متحرك: سطح دروني اولين استخوان ميخي و پاية اولين استخوان كف‎پايي 
عملکرد: عمل دورسي فلكشن و اينورژن مچ پا را بر عهده دارد.

عضلة بازكننده انگشتان پا
 اين عضله در بخش قدامي و خارجي ناحية ساق پا قرار دارد.
سرثابت:  لقمة خارجي درشت ني و سه چهارم بالايي استخوان نازك ني
سر متحرك: استخوانهاي بند دوم، سوم و چهارم انگشت پا 
عملکرد: علاوه بر عمل خم ‎شدن و برون‎چرخي، در بازشدن بند انگشتان و استخوانهاي كف و بند اول انگشتان نيز دخالت دارد.

عضلة بازكننده دراز شست
اين عضله، در ميان عضلة بازكننده انگشتان و عضلة ساقي قدامي، در   3/2  تحتاني قدامي ساق پا قرار گرفته است
سر ثابت: قسمت مياني و قدامي نازك ني 
سر متحرك: بند اول انگشت شست 
عملکرد: در بازشدن مفصل بند شست پا و بند شست و استخوانهاي كف پا، دورسي فلكشن مچ پا و حركت اينورژن  يا درون‎چرخي مؤثر است.

عضلات عمل‎كنندة در حركت باز شدن(پلانتارفلکشن) مچ پا

در انجام حركت مچ پا مجموعاًَ هشت عضله، دوقلو، نعلي نازك ني بلند، نازك ني كوتاه، ساقي خلفي، تاكنندة دراز انگشتان، تاكنندة دراز شست پا و كف‎پايي دخالت دارند. 
اين گروه عضلات بيشتر در ناحية خلفي ساق پا قرار دارند.

عضلة نعلي
 عضلة نعلي يكي از عضلات عمقي در بخش خلفي ساق پاست، 
 سرثابت: سطح خلفي و فوقاني نازك ني و قسمت مياني و خلفي درشت ني 
 سرمتحرک: سطح خلفي استخوان پاشنه 
 عملکرد: عضلة نعلي يكي از عضلات اصلي عمل پلانتارفلكشن است.

عضلة ساقي خلفي

اين عضله يكي از عضلات عمقي پشت ساق است.
سرثابت: سطح فوقاني و خلفي درشت ني و سطح داخلي دو سوم بالايي نازك ني 
سر متحرك: سطح داخلي استخوانهاي تاسي، پاشنه و سه استخوان ميخي
عملکرد: علاوه بر عمل پلانتارفلكشن، در درون‎چرخي مچ پا نيز مشاركت دارد.

عضلة كف‎پايي
با توجه به اينكه سر متحرك اين عضله به استخوان پاشنه مي‌چسبد، در انجام حركت پلانتارفلكشن مچ پا نيز شركت دارد.
دربارة اين عضله در گروه عضلات خم كنندة زانو، توضيح داده شده است.

عضلة نازك ني بلند
 اين عضله در بخش خارجي ساق پا قرار دارد.
سرثابت : بالاي استخوان نازك ني 
سرمتحرك: سطح خارجي اولين استخوان ميخي و اولين استخوان كف‎پايي

عضلة تاكنندة دراز انگشتان
 سرثابت: بخش خلفي و مياني درشت ني 
 سر متحرك : سطح داخلي انگشتان پا (به استثناي انگشت بزرگ) 
 عملکرد: علاوه بر عمل پلانتارفلكشن و چرخش خارجي پا، عامل خم‎شدن بند انگشتان كف پا نيز هست.

عضلة تاكنندة دراز شست پا
عضله‌اي است كه در راستاي مياني پا واقع شده است.
 سرثابت: بخش مياني و خلفي نازك ني 
 سرمتحرك : بخش كف پايي پاية بند دوم استخوان انگشت شست پا 
 عملکرد: موقعيت اتصال سر متحرك عضله به انگشت شست موجب عملكرد آن روي شست پا مي‌شود، وهمچنین باعث حركت پلانتارفلكشن و درون‎چرخي مچ پا نيز مي‌شود.

عضلة نازك ني كوتاه
 سرثابت: بخش مياني استخوان نازك ني 
 سر متحرك : بخش خارجي پايه استخوان پنجم كف پا
عملكرد : بيشتر در حركت اورژن است، اما در حركت پلانتارفلكشن نيز نقش كمك‎كننده دارد.

عضلات عمل‎كننده در حركت اورژن (برون‎چرخي) مچ پا
 چهار عضلة بازكنندة انگشتان پا، نازك ني كوتاه، نازك ني بلند و نازك ني طرفي در انجام حركت اورژن مچ پا دخالت دارند.

عضلات عمل‎كننده در حركت اینورژن)درون چرخی) مچ پا
عضلات ساقي قدامي، ساقي خلفي، تاكنندة دراز انگشتان و تاكنندة دراز شست باعث اینورژن مچ پا مي‌شوند.

محتوای بیشتر در این بخش: « فصل چهارم (زانو) فصل ششم (کتف) »

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو