نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

فصل هفتم (بازو)

هدف كلي: شناخت انواع حركات مفصل بازو و عضلات عمل‎كننده در هر يك از حركات                                                               .


مفصل بازو يكي از مفاصل كروي بدن است .
حركات اين عضو حول سه محور حركتي سهمي، عرضي و عمودي به شرح زير است:
_دورشدن و فرا دورشدن (هايپرآبداكشن)
نزديك شدن و فرا نزديك شدن (هايپرآداكشن)
خم‎شدن و فرا خم‎شدن (هايپر فلكشن)
بازشدن و فرا بازشدن (هايپر اكستنشن)
نزديك شدن افقي (خم‎شدن افقي)
دورشدن افقي (بازشدن افقي)
چرخش داخلي
چرخش خارجي
حركات دوراني

حرکات بازو:
فلكشن (خم‎شدن)
حركت دست به جلو و بالا را خم‎شدن (فلكشن) گويند. چنانچه دامنة اين حركت از 180 بيشتر شود، حركت را فرا خم‎شدن (هايپرفلكشن) مي‌گويند. 
اكستنشن (بازشدن)
 برگشت دست از حالت بازشدن (فلكشن) تا رسيدن به وضعيت مطالعه است. ادامة حركت را هايپراكستشن مي‌گويند
 آبداكشن (دورشدن)
دورشدن دست از خط مياني بدن .چنانچه دورشدن بازو از 180 فراتر رود به فرا دورشدن (هايپر آبداكشن) موسوم است.
آداكشن (نزديك شدن)
برگشت از حركت آبداكشن تا رسيدن به وضعيت مطالعه. چنانچه اين حركت در جهت حركت قبلي ادامه يابد تا از وضعيت مطالعه عبور كند، حركت را فرانزديك‎شدن (هايپرآداكشن) مي‌گويند.

آداكشن افقي (نزديك شدن)
حركت دست از حالت افقي و در كنار بدن به حالت افقي در جلوي بدن است. اين حركت رافلکشن افقی نیز می گویند.
آبداكشن افقي
برعكس حركت فوق بدين معني كه دست از حالت فلكشن افقي به كنار بدن حركت مي‌كند. 
چرخش داخلي
 چرخش استخوان بازو حول محور عمودي به صورتي كه سطح قدامي بازو بطرف داخل بدن متمايل گردد.
چرخش خارجي
چرخش استخوان بازو حول محور عمودي به صورتي كه سطح قدامي بازو بطرف خارج متمايل گردد.
حركت دوراني
حركتي است مركب از حركات خم‎شدن، دورشدن، بازشدن، فرا بازشدن و نزديك شدن.     

عضلات تاكنندة بازو
 فلكشن
حركت تاشدن بازو در نتيجة انقباض عضلات سينه‌اي بزرگ (بخش ترقوه‌اي)؛ عضلة دو سر بازويي (سر كوتاه) و غرابي بازويي انجام مي‌شود. عضلات ديگري شامل بخش قدامي دلتوئيد و تحت كتفي به صورت كمكي و ضعيف در انجام اين حركت مؤثر است.
هايپرفلكشن
عضلات عمل‎كننده در حركت‌ هايپرفلكشن همان عضلاتي‌اند كه در حركت  فلكشن شركت دارند. از آنجا كه اين حركت همراه با چرخش خارجي بازو است،   در نتيجه عضلات تحت خاري و گرد كوچك نيز به فعاليت وا داشته مي‎شوند.  
عضلة سينه‌اي بزرگ

در بخش قدامي و فوقاني تنه قرار دارد، بزرگترين عضله ناحية سينه و پركارترين عضله در انجام حركات بازو مي‌باشد. 
اين عضله شامل سه قسمت است:
سر ثابت قسمت اول، 3/1 داخلي استخوان ترقوه و قسمت دوم ،استخوان جناغ و قسمت سوم غضروف دنده‌ها 
سر متحرك: سطح خارجي و فوقاني بازو.
عملکرد: اين عضله بيشتر در انجام حركات خم‎شدن،  خم‎شدن افقي، چرخش داخلي و آبداكشن شركت دارد. 
عضله بزرگی است و به صورت سطحی در جلوی قفسه سینه قرار گرفته است و قابل لمس می باشد.این عضله به دو بخش جناغی وترقوه ای تقسیم می شود ودر پرتاب ها نقش مهمی ایفا می کند.

عضلة دو سر بازويي

درحركات دو مفصل بازو و آرنج دخالت دارد. داراي دو سر ثابت است 
سر ثابت (سربلند) : لبة سطح مفصلي حفرة دوري 
 سر ثابت (سر كوتاه) : زايده غرابي 
سر متحرك : برجستگي زند زبرين
 عملكرد: سر كوتاه عضله، حركات خم‎شدن، نزديك شدن و چرخش داخلي است و سر بلند عضله در حركات دورشدن و چرخش خارجي دخالت دارد. اين عضله باعث حركات خم‎شدن و گردش به بيرون ساعد نيز مي‌گردد.

عضلات دوركنندة (آبداكشن) بازو
عضلات دلتوئيد، فوق خاري، دو سر بازويي (سر دراز) عامل حركت آبداكشن بازويند. عضلة دلتوئيد در انجام اين حركت اصليترين نقش را عهده‌دار است.
عضلاتي كه در حركت نزديك شدن بازو درگيرند ‎ 
عضلات پشتي بزرگ، سينه‌اي بزرگ، گرد بزرگ، سه سر بازويي (سر دراز)، تحت كتفي و سر كوتاه دو سر بازويي و غرابي، عضلاتي هستند كه باعث حركت آداكشن بازو مي‌گردند. 
چرخش دهندة داخلي بازو ‎ عضلات
در چرخش داخلي بازو عضلات تحت كتفي، پشتي بزرگ و گرد بزرگ نقش اصلي را به عهده دارند. عضلات ديگري شامل بخش قدامي عضلة دلتوئيد و سينه‌اي بزرگ (بخش جناغي) در انجام اين حركت مؤثرند. عضلة غرابي و بازويي نيز، چنانچه حركت از چرخش خارجي انجام شود، به‎كار مي‌رود.
عضلات چرخش دهنده خارجي بازو
 چرخش خارجي بازو به كمك عضلات تحت خاري، گرد كوچك،  دلتوئيد (بخش خلفي) و فوق خاري انجام مي‌شود. دو عضله تحت خاري و گرد كوچك نقش اصلي را در انجام اين عمل به عهده دارند .
عضلات مؤثر در حركت نزديك‎ شدن افقي بازو
حركت آداكشن افقي را گروهي از عضلات، كه در ناحية قدامي مفصل شانه‌ و سينه قرار دارند، انجام مي‌دهند که عبارت‎اند از: سينه‌اي بزرگ (بخش جناغي) ، تحت كتفي، دلتوئيد (بخش قدامي) و دو سر بازويي (سر كوتاه). 
وقتي حركت نزديك‎شدن افقي در بازو انجام مي‌شود، استخوان كتف از خط مياني بدن دور مي‌شود. در اين حركت (دورشدن كتف) نيز عضلات دندانه‌اي و سينه‌اي دخالت دارند.
عضلات دوركنندة افقي بازو
دور كردن افقي بازو به كمك عضلة سه سر بازويي (سر دراز) و گروهي از عضلات ناحية خلفي كمربند شانه‌اي، شامل تحت خاري، گرد كوچك و دلتوئيد (بخش خلفي) انجام مي‌گيرد. چون در انجام اين حركت كتف نيز به خط مياني بدن نزديك مي‌شود، عضلات متوازي‌الاضلاع و ذوزنقه (4و3و2) نيز درگير عمل مي‌شوند.
حركت دوراني بازو
حركت دوراني مجموعه‌اي از حركات خم‎شدن، دورشدن، بازشدن، فرا بازشدن و نزديك شدن است. عضلات مؤثر در اين حركت همان گروه عضلاتي‌اند كه در حركات تشكيل‎دهندة حركت دوراني بازو دخالت دارند. 

محتوای بیشتر در این بخش: « فصل ششم (کتف) فصل هشتم (آرنج و ساعد) »

1 نظر

  • شیوا
    شیوا سه شنبه, 22 ارديبهشت 1394 15:22 پیوند نظر

    سلام میشه لطفا بفرمایید که حرکت رتروفلکشن بازو کدام است ممنون

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو