نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

دانشگاه بین الملی امام خمینی

تربیت بدنی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) زیر نظر معاونت دانشجویی و فرهنگی فعالیت می کند . از نظر سازمانی توسط یک مدیر یک معاون یک کارشناس فوق برنامه ورزشی برادران یک کارشناس فوق برنامه ورزشی خواهران و یک کارشناس تأسیسات و اماکن ورزشی اداره می شود.

تربیت بدنی دانشگاه در دو قسمت خواهران و برادران فعالیت می کند. برادران در رشته های فوتبال- والیبال -کشتی -تکواندو- کاراته- هندبال -فوتسال- فوتبال- بسکتبال – دو دومیدانی – تنیس روی میز – جودو بدنسازی – بدمینتون و در قسمت خواهران در رشته های فوتسال – هندبال – والیبال – بسکتبال – آمادگی جسمانی – کاراته – دوومیدانی – بدمینتون – تنیس روی میز – شنا – ایروبیک و ... فعالیت می نمایند. هر کدام از رشته های فوق دارای یک نفر دانشجو به عنوان دبیر انجمن مربوطه می باشند که زیر نظر کارشناسان فوق برنامه برادران و خواهران جهت گسترش و پویایی ورزش دانشجویی انجام وظبفه می نمایند.

 امکانات ورزشی دانشگاه:

سالن ورزش چند منظوره جهت رشته های فوتسال – والیبال – بسکتبال – هندبال – بدمینتون – سالن کاراته – تکواندو – جودو – کشتی – سالن تنیس روی میز – سالن شطرنج – یک باب اطاق تندرستی واقع در خوابگاه باهنر ( خواهران) و ایستگاه تندرستی – زمین چمن و پیست دو و میدانی واقع در مجتمع خوابگاهها و سالن چند منظور تازه تأسیس با مساحت 2450 متر مربع در محوطه 76 هکتاری دانشکده ها.

اعم فعالیت های تربیت بدنی دانشگاه به شرح ذیل می باشد:
 1. فراخوان دانشجویان برای مشارکت در امور فعالیتهای ورزشی
 2. هماهنگی و ارتباط با تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 3. هماهنگی و ارتباط با تربیت بدنی سایر ارگانها و نهادهای ورزشی
 4. تشکیل تیم های ورزش
 5. تمرینات منظم تیم های ورزشی جهت شرکت در مسابقات
 6. اعزام مسابقات سراسری دانشگاههای کشور
 7. برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت های مختلف
 8. برگزاری اردوهای گل گشتی
 9. برگزاری جشنواره های ورزشی به مناسبتهای مختلف( درون دانشگاهی – درون خوابگاهی- ورزشی های همگانی )
 10. برگزاری اردوهای کوهنوردی
 11. اعزام المپیاد ورزشی دانشگاههای سراسر کشور
 12. برگزاری مسابقات چند جانبه در سطح استان در رشته های مختلف ورزشی در دو قسمت برادران و خواهران را می توان از جمله فعالیت های تربیت بدنی نام برد.
 13. توسعه و تأسیس و گسترش ورزش در بین اقشار مختلف دانشگاهی
 14. تهیه لوازم و ابزار و مقدمات انجام فعالیت های ورزشی
 15. تعمیر و نگهداری از اماکن و تأسیسات ورزش
 16. احداث و توسعه اماکن ورزشی بویژه خوابگاهی
 17. تشکیل انجمن ورزشی دانشگاه و خوابگاه
 18. پیگیری مطالبات ورزش کارکنان و اساتید و استمرار فعالیت های شورای عالی ورزش دانشگاه

kiu.ac.ir

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو