نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مراحل صدور مجوز یک باشگاه ورزشی

مراحل صدور مجوز یک باشگاه ورزشی

کار چندان سختی نیست، آشنایی با این فرآیند می تواند به مدیران تربیت بدنی  در همه ابعاد کمک شایانی کند. برای اخذ مجوز ابتدا باید درخواست خود را ارائه کنید و سپس تحت شرایط زیر، اقدام به اخذ مجوز نمایید:

 

 

 

درخواست تأسیس باشگاه به عنوان مؤسس

     

شرایط مؤسس

1- داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم

2- فاقد شغل دولتی باشد.

3- متأهل باشد.

در صورت فعالیت باشگاه در دو بخش آقایان و بانوان حتماً باید یکنفر به عنوان مدیر و یکنفر به عنوان مدیره انتخاب شود. که آنها هم دارای شرایطی می‌باشند.

   مراحل صدور مجوز یک باشگاه ورزشی

 شرایط مدیر و مدیره

1- باید متأهل باشد.

2- شغل دولتی نداشته باشد.

3- دارای مدرک تحصیلی حداقل دیپلم باشد.

بعد از اینکه درخواست مورد تأیید قرار گرفت گام اول معرفی به بهداشت جهت آزمایش اعتیاد است ( مؤسس ، مدیر و مدیره )

2- معرفی به نیروی انتظامی (دایره اماکن) جهت سجل کیفری

در صورتی که در دو مورد فوق مشکلی وجود نداشته باشد مدارکی جهت صدور مجوز درخواست می‌‌گردد. 

 

مدارک موجود در پرونده باشگاه

باشگاه ورزشی ...............              نام مؤسس : ................              

             نام مدیر ................. ‌                            نام مدیره : .............                            

ردیف

عنوان

دارد

ندارد

1

نام باشگاه

   

2

فرم تقاضای تأسیس

   

3

اصل تقاضای مؤسس

   

4

کروکی محل باشگاه

   

5

آرم و مهر باشگاه

   

6

فتوکپی شناسنامه (تمام صفحات) سه سری  نه قطعه عکس

   

7

کارت پایان خدمت کارت ملی (سه سری)

   

8

مدرک تحصیلی

   

9

برگه کیفری

   

10

برگه اماکن

   

11

بهداشت

   

12

تعهدنامه مؤسس

   

13

تعهدنامه فدراسیون پزشکی

   

14

تعهدنامه محضری مؤسس مبنی بر عدم واگذاری پروانه به غیر

   

15

تایید صلاحیت فنی از هیأت مربوط

   

16

مدرک مربیگری

   

17

رضایت‌نامه محضری مالک

   

18

فرم 8 برگی

   

19

قولنامه باشگاه ( به تاریخ بعد از رضایت‌نامه محضری)

   

20

آیین‌نامه داخلی باشگاهها

 

 

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو