نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مهارت های تعاملی

 درورزش، گاه پیش می آید که تیمی از ورزشکاران بزرگ و پرآوازه تشکیل شده، مغلوب تیمی می شود که اعضای آن بازیکنان معمولی اند.در واقع، مجموع ورزشکاران بزرگ ضرورت تیم بزرگی را نمی سازد، اما ورزشکاران معمولی و مربی آنها ممکن است با برخورداری از مهارتها به تیمی بزرگ تبدیل شوند.

اهداف فصل

 • آشنایی با فرایند ارتباط، انواع ارتباط و منابع رفتار غیر کلامی؛
 • آشنایی با چگونگی دریافت پیام و شنیدن پویا؛
 • شناخت راه های جرئت آموز ی و قاطعیت؛
 • اشنایی با تعریف رهبری و پژوهش های مرتبط به رهبری در ورزش؛
 • تشریح نظریه صفات، رویکرد رفتاری و تعاملی؛
 • آشنایی با مدل چند بعدی رهبری در ورزش و سبک های عمده ی رهبری؛
 • آشنایی با تعریف گروه و همبستگی و ملاک های تشخیص گروه؛
 • شناخت رابطه ی بین همبستگی گروهی و موفقیت تیم؛
 • آشنایی با همبستگی وظیفه ای و گروهی؛
 • شناخت ابزار اندازه گیری همبستگی گروهی، ابعاد و راه های افزایش آن؛
 • آشنایی با فرایند کم کاری اجتماعی و اثر رینگل من[1]

درورزش، گاه پیش می آید که تیمی از ورزشکاران بزرگ و پرآوازه تشکیل شده، مغلوب تیمی می شود که اعضای آن بازیکنان معمولی اند.در واقع، مجموع ورزشکاران بزرگ ضرورت تیم بزرگی را نمی سازد، اما ورزشکاران معمولی و مربی آنها ممکن است با برخورداری از مهارتها به تیمی بزرگ تبدیل شوند.

علاوه برمهارتهای روانی که پیش تر آمد و بیشتر جنبه فردی داشت،مهارتهای دیگری نیز در روان شناسی ورزشی مطرح ا  که می توان آنها را زیر عنوان مهارتهای تعاملی یا مهارتهای میان فردی قرار داد.این مهارتها همانهایی هستند که وجودشان یک تیم  با اعضای معمولی را به تیمی توانمند و فقدان آنها یک تیم پرستاره را به تیمی تبدیل می کند که قادر نیست توان بالقوه اش را به فعلیت برساند.

مهارتهای ارتباط ،رهبری و ایجاد وتقویت همبستگی گروهی،که نقش مربی در آنها محوری است و در ورزشهای گروهی بیشتر حایزاهمیت اند،در زمره مهارتهای تعاملی است که در این فصل به آنها می پردازیم.

ارتباطات

مهارت در انتقال آنچه مورد نظر ماست از عناصر مهم در ارتقای عملکرد و رشد شخصی است.مربی هرقدر هم ازنظر فنی و تاکتیکی در رشته خود ماهر باشد،تا نتواند با شاگردانش ارتباط موثر برقرار کند،موفق نخواهد بود.یکی از مهم ترین مشکلات در حوزه ارتباط این است که انتظار داریم دیگران ذهن ما را بخوانند،بی آنکه منظور خود را درست بیان کرده باشیم.گاه مربی،ورزشکار،معلم یا والدین کوتاه  ناقص سخن می گویند و انتظار دارند که دیگران احساسات آنها را بلافاصله درک کنند،گاهی هم برعکس مشکل از اطاله کلام است پرگویی وپر حرفی سبب اخلال در ارتباط می شود،بعضی نیز فقط به ارسال پیام فکر می کنند و فراموش می کنند که ارتباطات شامل ارسال و دریافت پیام (گوش کردن به حرف دیگران) است.ارتباطات ناقص سبب سوتفاهم،نفرت،بی اطمینانی و مخالفت با یکدیگر می شود.                                                                                    

فرایند ارتباط

(مارتنز،2005) فرایند ارتباط را شامل شش مرحله می داند،ابتدا فرسنده تصمیم می گیرد پیامی برای دیگری بفرستد.سپس افکار خود را به پیام تبدیل می کند.در

مرحله سوم ،مسیر ارتباط (کلامی،غیر کلامی) مشخص  و پیام ارسال می شود.در مرحله بعد گیرنده،در صورتی ک متوجه باشد،پیام را دریافت می کند و در مرحله پنجم،ان را رمز گشایی و در درک می کند،سرانجام در مرحله ششم، گیرنده به پیام می اندیشید که این واکنشی درونی به همراه دارد؛غمگین یا شاد شدن و احاس آرامش،این فرآیند در نمودار11 نشان داده شده است.

در مثال مربوط (داخل نمودار)،منظور فرسنده گیرنده پیام بود؛اما ارتباطات ممکن است به مقاصد متفافت دیگری هم انجام پذیرد؛ مانند اطلاع رسانی،اطمینان دادن،تاکید کردن.

 

 

                       

           
     
   
 
   

نمودار 1-11 فرایند ارتباط (برگرفته از مارتنز، 2005)

 

 

عناصر ارتباط

ارتباط دو بخش دارد یکی محتوا و دیگری هیجان. محتوا پیامی که ارسال می کنیم و هیجان یا عاطفه احساسی است که در مورد آن داریم.معمولا محتوا را کلامی  و هیجان را غیر کلامی مبادله می کنیم. هنگام فشار روانی مسابقه باید مواظب هر دو بخش باشیم

انواع ارتباط

به طور کلی، ارتباط به دو دسته درون فردی[2] و بین فردی[3]   تقسیم می شود. دراین کتاب، معمولا مراد ما از ارتباط همان ارتباط بین فردی است که در آن علاوه بر فرستنده پیام دست کم یک گیرنده پیام نیز وجود دارد.

ارتباط درون فردی

وقتی با خود سخن می گوییم،ارتباط درون فردی با خودمان برقرار می کنیم.گفتگوی درونی ما کم نیست و اهمیت آن نیز بسیار است.حرفایی که به خودمان می زنیم رفتار و عمل آینده ما را شکل می دهد و هدایت می کند.دانش آموزی که نگران اجرای مهارتی تازه است و به خود می گوید که نخواهد توانست حرکت را به درستی اجرا کند و در نظر دوستان  هم کلاسش بی عرضه جلوه خواهد کرد، شانس خود را در اجرا ی درست مهارت کاهش می دهد.


[1] Ringel mann effect

[2] .intrapersonal

[3] .interpersonal

 تهیه و گردآوری: سعید قربانی نویسنده وبسایت تربیت بدنی

منبع: کتاب روان شناسی ورزشی  دکتر واعظ موسوی

محتوای بیشتر در این بخش: « تصویرسازی ذهنی (Mental Imagery) انگیزش »

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو