نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

جدول نمونه گیری مورگان برای تعیین حجم نمونه

جدول نمونه گیری مورگان برای تعیین حجم نمونه

در مواردي که واريانس جامعه يا در صد مورد نياز در اختيار نداشته باشيد مي توان از اين جدول براي برآورد حجم نمونه استفاده کرد اين جدول حداکثر تعداد نمونه را مي دهد و آگر با فرمول کوکران نيز محسبه کنيد حتما کمتر از بايد باشد .                s=نمونه       N=حجم جامعه  

 N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

10

10

100

80

280

162

800

260

2800

338

15

14

110

86

290

165

850

265

3000

341

20

19

120

92

300

169

900

269

3500

246

25

24

130

97

320

175

950

274

4000

351

30

28

140

103

340

181

1000

278

4500

351

35

32

150

108

360

186

1100

285

5000

357

40

36

160

113

380

181

1200

291

6000

361

45

40

180

118

400

196

1300

297

7000

364

50

44

190

123

420

201

1400

302

8000

367

55

48

200

127

440

205

1500

306

9000

368

60

52

210

132

460

210

1600

310

10000

373

65

56

220

136

480

214

1700

313

15000

375

70

59

230

140

500

217

1800

317

20000

377

75

63

240

144

550

225

1900

320

30000

379

80

66

250

148

600

234

2000

322

40000

380

85

70

260

152

650

242

2200

327

50000

381

90

73

270

155

700

248

2400

331

75000

382

95

76

270

159

750

256

2600

335

100000

384

 

 

در جدول نمونه گیری مورگان N به معنای جمعیت جامعه هدف تحقیق است و S به معنای تعداد افرادی که می بایست از این جامعه انتخاب بشوند. به طور مثال : برای تحقیق این مقاله با عنوان تاثیر افزایش انگیزه بر عملکرد بازیکنان لیگ برتر فوتبال در این تحقیق جامعه هدف ما N شامل کلیه بازیکنان لیگ برتر می باشد، با توجه به وجود 16 تیم در لیگ برتر اگر هر تیمی 20 بازیکن داشته باشد، جامعه هدف ما 320 نفر خواهد بود. حال باید از طریق جدول نمونه گیری مورگان حجم نمونه را مشخص کنیم تا تحقیق ما از اعتبار کافی برخوردار باشد. که در این مثال S مساوی است با 175 نفر به این معنی که اگر قرار است پرسشنامه ای به نمونه داده شود، جمعیت نمونه باید 175 نفر یا بازیکن باشد.

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو