نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

نظام آراستگی 5S چیست ؟

5S يکي از مباحث عمده مديريت ژاپني است که از ابتدا در ژاپن و سپس در ساير کشورها بکار گرفته شد. ژاپني ها با الگوبرداري از برخي منابع آمريکايي و اروپايي و پس از توسعه سيستماتيک آن، اين سيستم را ارائه نمودند. 5S سيستمي براي بهينه سازي و آراستگي در محيط كار مي باشد.

نظام آراستگی 5S چیست ؟

در واقع فني است كه به منظور برقراري و حفظ فضاي كيفيتي در يك سازمان به كار گرفته مي شود و وجه تهيه آن پنج كلمه ژاپني، معادل کلمات زير هستند: 

1- ساماندهي ( Seiri ) 
2- نظم و ترتيب ( Seiton ) 
3- پاکيزگي ( Seiso ) 
4- استانداردسازي ( Seiketsu ) 
5- تعليم و انضباط ( Shitsuke ) 
هدف اصلي S5، بهسازي فرآيندهاي سازمان و حذف اتلاف بوده و از اهداف تفصيليS5، ميتوان به مواردي همچون برقراري ايمني، رسيدن به كارآيي، ارتقائ كيفيت، حذف ضايعات، كاهش خرابي تجهيزات، افزايش بهره وري، ارتقائ روحيه كاركنان و جلب نظر مشتري اشاره کرد. 
در راستاي رسيدن به اهداف فوق، شرکت ايريکو پس از انتخاب مشاور در سال 1389، شروع به انجام فازهاي آموزش، مستندسازي، اجرا و انجام مميزيهاي مربوطه نموده و در حال حاضر مميزي ها به صورت ماهيانه انجام و نتايج آن به اطلاع همکاران مي رسد.

 

download

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو