نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

  • بازدید: 9800

افزایش توان شش ها و تنفس

یکی از بهترین تمرین ها جهت افزایش سطح توان هوازی و بی هوازی که برای رشته های شنا ،فوتبال و فوتسال ،بسکتبال و ... خیلی خوب است این تمرین است:

یک مسافت 400 متر (دور پیست) را بسته به توان خود حد اکثر دو دقیقه طی کنید هر چند زمان را کمتر طی کنید از آمادگی بیشتری برخوردار خواهید بود سپس به نصف همان میزان استراحت کنید یعنی اگر دو دقیقه رفتید ،یک دقیقه استراحت کنید و اگر 1دقیقه و 30 ثانیه رفتید 45 ثانیه استراحت کنید.

تعداد دور و تکرار:

برای اولین بار چنان که بدنتان آماده نیست 6 بار و در صورت آماده بودن 8 تا 10 دور بدوید.

بعد از گذشت یک هفته با استفاده از اصل اضافه بار ،بر تعداد دور ها بیافزایید به نحوی که بعد از گذشت 4هفته (یک ماه) حد اقل باید بتوانید 15 دور بدین صورت بروید.

تذکر مهم:

هیچگاه از 20 دور بالاتر ندوید برای اضافه بار وقتی به این سطح رسیدید ،زمان مسافتی که طی می کنید را کم کنید به طور مثال اگر 2 دقیقه می رفتید ،کم کم ثانیه ها را بکاهید و 1دقیقه و 50 یا 1 دقیقه و 40 و ... بدوید.

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو