نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

  • نوشته شده توسط جمال
  • بازدید: 1808

مکانیسم عمل مکمل کراتین بر عملکرد ورزشی

مرور و بررسی پیرامون مصرف مکمل های کراتینی آشکار کرده که کیفیت اجراهای ورزشی در یک سری موقعیت های خاص ارتقاء می یابد . بیشترین و مزایای حاصل از مصرف مکمل های کراتینی برتمرینات با توان بیشینه و کوتاه مدت و تکراری می باشد (مانند دوندگان سرعتي 100متر و200متر). در طی دوره های تمرینی 6 الی 30 ثانیه ای بیشینه که به وسیله دوره های بازیافت 20 ثانیه الی 5 دقیقه ای باشد می توان توان و کار را افزایش داد . هر چند که تاثیر کراتین بر روی دوره های فعالیت تک و واحد، متغیر و بی ثبات است . چندین تحقیق هم که بهبود در تمرینات و فعالیت های مجرد و تک دوره ای را اثبات کرده اند نیز در واقع ارزیابی از اجرا را به طور دوره های تکراری و چند گانه طراحی کرده بودند . علاوه بر این فعالیت های بیشینه ای که بیش از 60 ثانیه به طول انجامد نیز کراتین بهبودی در اجرای آنها را نشان نداده است(7،6).احتمالاً علت آن است که فسفو کراتین بعد از 20 ثانیه اول دیگر یک منبع تولید انرژی کم اهمیتی می شود . به عبارت دیگر تمرین باید بی هوازی و بیشینه باشد و تمرینات استقامتی و زیر بیشینه از طریق مصرف کراتین بهبودی حاصل نمی کنند زیرا که عمده ترین منابع تولید انرژی دراین فعالیت ها از طریق مسیرهای هوازی تامین می شود . اما در فعالیت کوتاه مدت انفجاری در حین فعالیت های استقامتی طولانی ممکن است از کراتین سود ببرند.

 

در نهایت اینکه در بعضی تحقیقات نشان داده شده است مصرف مکمل های کراتینی هنگام تمرینات با وزنه باعث بهبود قدرت خواهد شد . به ویژه مصرف کنندگان کراتین قادر خواهند شد تا کارها را سریعتر و بیشتر و با تکرارهای بیشتر اجرا کنند . هر چند که کراتین به تنهایی یک ماده آنابولیکی نیست و نمی تواند سنتز پروتئین ها را تغییردهد، به عنوان یک فرضیه نشان داده شده است کراتین می تواند در افزایش حجم عضلانی و کمیت وزنه کمک کند و در نتیجه به طور غیر مستقیم قدرت و وزن بدون چربی را در مقایسه با افرادی که کراتین مصرف نکرده اند افزایش دهد . به طور خلاصه کراتین در یک دامنه خاص باعث بهبود اجراهای ورزشی به شرح زیر می شود 1- تمرین و فعالیت باید بی هوازی و بیشینه باشد . 2- مدت زمان اجرای فعالیت باید به اندازه کافی طول بکشد تا از ذخایر افزایش یافته کراتین کمال استفاده را شود(. 3- مدت فعالیت باید به اندازه کافی کوتاه باشد تا از گلیکولیز و مسیرهای هوازی برای تامین سوخت و انرژی جلوگیری شود.4- باید زمان بازگشت به حالت اولیه مناسب دربین وهله های فعالیت وجود داشته باشد تا ذخایر pcrزمان کافی برای پر شدن را داشته باشند . 5- مصرف مکمل های کراتینی به طور مستقیم نمی تواند باعث افزایش قدرت و حجم عضلانی شود، بلکه کمیت تمرینات را افزایش و به طور غیر مستقیم کسب قدرت را بهبود می بخشد.


 

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو