نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

پشت گود lordosis

کمر گود
تعریف: افزایش بیش از حد گودی کمر راتحت عنوان کمر گود یا لوردوز کمری می گویند. در این تغییر شکل شکل میزان گودی کمر بیش ازحد طبیعی شده زاویه کمری-خاجی که در افراد سالم حدود 30درجه است در این تغییر شکل افزایش می یابد.


علل: 1-ضعف عضلات شکمی 2-کوتاهی عضلات سوئز خاصره ای وراست رانی 3-مادر زادی 4-افزایش کیفوز پشتی وافزایش لوردوز کمری به صورت جبرانی به دنبال آن 5-استفاده از کفش های پاشنه بلند 6-در رفتگی مادرزادی ران به صورت دو طرفه 7-زایمان های مکرر 8-جابه جایی مهره ها به سمت جلو

عوارض: 1- تنگ شدن سوراخهای بین مهره ای که ممکن است عروق خونی مربوط به عصب ویا خود عصب را تحت فشارقراردهد بخصوص اگر تغییرات فرسا یشی نیز در مهره ها یا دیسک باشد 2- تنگ شدن فضای خلفی دیسک 3- کشش رباط طولی قدامی 4- نزدیک شدن سطوح فا ست مفصلی به یکدیگر 5- عدم تعادل عضلانی: 1-5-عضلات شکمی طویل وضعیف می شوند. 2-5- عضلات خم کننده ران کوتاه می شوند. 3-5- عضلات باز کننده کمر کوتاه می شوند. 6-کاهش فشار داخل شکمی به علت ضعف عضلات شکم 7- ایجاد زمینه مناسب برای بروز آسیب در ناحیه کمر از جمله فتق دیسک

تشخیص: 1- استفاده از رادیو گرافی: با رادیو گرافی جانبی مهره های کمری واندازه گیری زاویه کمری-خاجی می توان راجع به گودی کمر اظهار نظر کرد.اگر زاویه بیش از 30 درجه باشد، می توان گفت که گودی کمر افزایش یافته است. 2-استفاده از خط شاقولی: فرد از پهلو نسبت به خط شاقولی قرار می گیرد.اگر قسمت اعظم ناحیه کمری از پهلو نسبت به خط شاقولی جلوتر واقع شود میتوان گفت که گودی کمر افزایش یافته است. 3-استفاده از صفحه شطرنجی: فرد از پهلو در مقابل صفحه شطرنجی قرار می گیرد.خط عمودی وسط این صفحه بایستی از کنار لاله گوش و وسط بازوها، وسط قفسه سینه و کمر عبور کند. در صورتیکه ناحیه کمری نسبت به خط وسط جلوتر واقع شود، می توان گفت گودی کمر افزایش یافته است.


اصطلاح: 1-در صورتی که ضعف عظلات شکم عامل  اصلی  تغییر شکل  باشد، بایستی عضلات شکم را تقویت نمود.برای این منظور فرد حرکات اصلاحی زیر را میتواند انجام دهد: 1-1-فرد به پشت می خوابد و عضلات شکم و باسن را منقبض می کند و کمر را به زمین فشار می دهد و چند لحظه این حالت را حفظ می نماید.سپس استراحت نموده و این کار را تکرار می کند. 2-1-فرد به پشت می خوابد و سرش را از زمین بلند می کند.در این حالت عضلات شکم منقبض می شود. 3-1-فرد به پشت می خوابد،زانوها و رانها را خم می کند.فرد در حالیکه دستها را روی سینه قرار داده،عمل بلند شدن را انجام می دهد تا جائیکه زاویه تحتانی کتف از زمین بلند شود.3-در صورتیکه علت کمر گود مادرزادی باشد،با حرکات اصلاحی نمی توان آنرا اصلاح نمود مگر اینکه اشکال مهره ای داشته باشد. 4-در صورتی که کمر گود به صورت جبرانی به علت افزایش کیفوز پشتی بوجود آمده باشد بایستی حرکات اصلاحی در جهت اصلاح کیفوز متمرکز شود. 5-در صورتیکه فرد دارای گودی زیاد کمر از کفش پاشنه بلند استفاده می کند بهتر است آن را کنار بگذارد. 6-در رفتگی مادرزادی ران بهتراست عضلات شکم تقویت شوند. 7-در افزایش گودی کمر در خانمها به دنبال زایمانهای مکرر بایستی غضلات شکم را تقویت نمود. 8-در جا به جایی مهره ها که منجر به افزایش قوس کمری می شود،بایستی غضلات شکم تقویت شوند تا ضمن بالا بردن فشار داخل شکمی از جلو آمدن و جابجایی بیشتر مهره ها نیز ممانعت بعمل آورند.

مطالب بیشتر

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو