نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

پایان نامه فرهنگ سازمان های آموزشی در ایران

پایان نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی، برای نخستین بار در نخستین وبسایت تربیت بدنی و علوم ورزشی، پایان نامه های رشته تربیت بدنی را به راحتی و بدون نیاز به ثبت نام، دانلود کنید.

مشخصات پایان نامه زیر:

مقدمه پایان نامه

امروزه شناخت فرهنگ سازماني براي مديران از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار  است و فرهنگ حاكم برسازمان مبين شيوه زندگي سازمان مي باشد. درفرهنگ حاكم برسازمان است كه افراد فعاليت مي‌كنند و با توجه به پويايي محيط، تحول و دگرگوني و تغيير در سازمانها امري ضروري به نظر مي‌رسد .لذا براي هر گونه تغيير و نوآوري در سازمان بايد به فرهنگ سازماني آن توجه خاص كنيم.

در دو دهه گذشته، فرهنگ سازماني به عنوان يكي از عوامل مؤثر در پيشرفت صنعت و بازرگاني شناخته شده است كه گروهي از دانشمندان و محققان به بررسي آن همت گماشته‌اند. فرهنگ سازماني، پيوندي نزديك با فرهنگ اجتماعي داردو بخش گسترده‌اي از رفتار و بلوغ سازماني را مي‌پوشاندو به منظور پديد‌آوردن دگرگوني و پايداري رفتار مطلوب و سنجيده از آن كمك‌هاي مؤثري گرفته شده است. فرهنگ سازماني در قالب مجموعه‌اي از باورها و ارزشهاي مشترك كه بر رفتار و انديشه اعضاي سازمان اثر مي‌گذارد، مي‌تواند سرچشمه‌اي براي حراست و پويايي و يا مانعي در راه پيشرفت به شمار آيد (طوسي،1372).

  ارزشها و فرهنگ سازماني با هم پيوندي ناگسستني دارند . ارزشهاي سازماني سازگار و مناسب مي‌توانند به هدايت و رهبري فعاليتهاي سازمان ياري دهند. چنانچه ارزشها و هنجارهاي فرهنگي در جاي شايسته خود قرار گيرند و از قدرت و تحرك دروني برخوردار باشند، نه تنها مي توانند نيرويي وحدت‌بخش و يگانه ساز ميان كاركنان ايجاد كنند، بلكه قادرند وسيله‌اي كارآمد در بسيج نيروهاي سازمان در رسيدن به هدفهاي عمومي باشند(طوسي ، 1372).

  سازمانها بايد خودرا با محيط سازگار كنند تا از اين طريق بقايآنها حفظ شود فرهنگ از ديرباز براي شرح زندگي جامعه انساني به كار برده مي‌شد، ولي درباره فرهنگ سازماني با آنچه خمير مايه كاردرسازمان است،تا سالهاي اخير سخن اندك و به كوتاهي گفته شده است. از دهه 1980 به دنبال نظريات و تحقيقات جديد، مديريت فرهنگ سازماني از اهميت روزافزوني برخوردار شده است .   

  يكي از مهمترين سرمايه‌هاي سازمان، منابع انساني آن است . كاركنان يك  سازمان مي‌توانند نقش بسزايي در پيشبرد اهداف سازمان داشته باشند. آنها مي‌توانند با انجام صحيح وظايف ، اهداف سازمان را محقق كنند. كارآيي افراد در سازمانها به طور قابل ملاحظه‌اي متاثر از نوع تصورات، باورها ، اعتقادات، ارزشهاي سازماني است و يا به عبارت ديگر، از فرهنگ سازماني موجود در سازمان نشات مي‌گيرد (عطايي،محمد، 1373).

-------------------------------------------------------------------------------------------

کلمات کلیدی: پایان نامه تربیت بدنی, دانلود پایان نامه, پایان نامه, پایان نامه مدیریتی, پایان نامه رشته تربیت بدنی, پایان نامه رایگان

دانلود فایل ها :

 

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو