نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

حرکت شناسی

حرکت شناسی

حرکت شناسی و بیومکانیک

علم حرکت شناسی

شناخت علم حرکت شناسی ورزشی و معرفی رشته حرکت شناسی و بیومکانیک

حرکت شناسی یا کینزیولوژی عبارت است از علم شناخت و بررسی حرکات و همچنین علل آن در موجودات زنده (به ویژه انسان).

ادامه مطلب...

فصل اول(مفاهیم)

آشنایی با مفاهیم مطالعه در حرکت شناسی ،حالتهای ایستادن ،سطوح حرکتی ومحورهای حرکتی

آموزش صریح مفاهیم پایه و کاربردی حرکت شناسی ورزشی با تصاویر و متون و مثال های قابل درک برای دانشجویان تربیت بدنی

ادامه مطلب...

فصل دوم (مفاصل)

هدف کلی

آشنایی با ساختار وعملکرد مفاصل بدن                                                                                                                  .

ادامه مطلب...

فصل سوم (ران)

ران    
هدف کلی  
تحلیل انواع حرکات ران ،شناخت سرمتحرک سر ثابت ومسیر وموقعیت عضله روی استخوان                                      .

ادامه مطلب...

فصل چهارم (زانو)

هدف كلي:
آشنايي با حركات زانو و عضلات عمل‎كننده در انجام حركات زانو                                                                            .

ادامه مطلب...

فصل پنجم(مچ پا)

حرکات مچ پا                                                                                                                                    .

ادامه مطلب...
Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو