نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

سری اول مقالات رفتارحرکتی

A dynamical system approach to motor development                                                         ,

acquiring a novel coordination skill without practicing the 

 auditory motor integration in oral and manual effectors

feedback scheduales for motor skill learning

interference effects in learning similar sequences of discre

 

ادامه مطلب...

تصویرسازی ذهنی (Mental Imagery)

در تصویرسازی ذهنی ورزشکار خود را در موقعیت اجرای ورزشی با تمام حواس (بینایی، شنوایی، بویایی و ...) مجسم می کند. تصاویر این تجسم باید شامل اجرای موفقیت آمیز ورزشکار و احساس رضایت وی از عملکردش باشد. از تصویرسازی ذهنی در موارد زیر می توان سود جست:

ادامه مطلب...

انگیزش

آیا تا به حال ماجرای شگفت انگیز صعود کوهنوردان را به قلل مرتفع مانند اورست خواننده یا از تلویزیون تماشا کرده اید ؟ تحمل روزهای دشوار و پرخطر برای صعود به اورست ، که گاه به غم و اندوه از دسدت دادن یار همنورد قرین است ، چه توجهی دارد ؟ واقعأ چرا بعضی مردم هدفهایی را انتخاب و دنبال می کنند که ممکن است در راه رسیدن به آن جان خود را از دست بدهند و در مقابل ،بسیاری از مردم حتی زحمت 10 تا 12 دقیقه ورزش روزانه را هم به خود نمی دهند ؟

ادامه مطلب...

خجالت و تاثیر آن بر عملکرد ورزشکاران

خجالت و کمرویی یک عاطفه ی اجتماعی است و آثار و علایم این حالت بیشتر زمانی است که ورزشکاران در  در جمع ظاهر می شوند این حالت از احساس خود کم بینی سرچشمه می گیرد و در برخی از آنها آنقدر شدت می یابد که تمامی شخصیت آنها را تحت تاثیر قرار می دهد بطوریکه از انجام هر نوع فعالیت باز می مانند و بسیاری ازموقعیت های خود را به سادگی از دست می دهند...

 

خجالت و تاثیر آن بر عملکرد ورزشکاران

ادامه مطلب...

اصل یو وارونه

در انجام  استادانه حرکات، انگیزش، تنش و هیجان منتج شده  از آن در خیلی از رشته های ورزشی امری طبیعی است. اصرار به برنده  شدن و خطر بازندگی در مسابقه علت  مهم انگیختگی بازیکنان می باشند.ا انجام موفقیت آمیز سریع و دقیق به  تصمیم گیری ارتباط دارد و مرحله انگیختگی ایجاد شده تاثیر مهم و تعیین کننده ای دارد....

اصل بووارونه

ادامه مطلب...
Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو