نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

نوشتن بیان مساله Statement of Problem

دانشجو با نوشتن این قسمت، به گروه آموزشی یا پژوهشی تصمیم گیرنده جهت پذیرش موضوع تحقیق کمک می کند تا تقاعد شود که موضوع انتخاب شده از اهمیت و کفایت لازم برای تحقیق برخورداراست. مساله و پرسش کلی تحقیق باید بر اساس اطلاعات موجود در منابع علمی مطرح شود. هرچه به منابع معتبر بیشتری استناد گردد، احتمال پذیرش تحقیق افزایش خواهد یافت...
ادامه مطلب...

چگونه از پایان نامه خود دفاع کنیم؟

هرچند که تهيه پاورپوينت براي دفاع از پايان نامه در مجموع يک کار هنري و سليقه اي است، اما تشريفات و ضوابط مشخصي براي آن وجود دارد. در نخستين گام بايد توجه داشت که برخي دانشجويان به غلط، فکر مي کنند که در پاورپوينت، مي توانند توضيح مفصل ارايه دهند تا مخاطبين از روي آن بخوانند! بايد دقت کنيد که تعداد خطوط هر اسلايد پاورپوينت، بين 3 تا

ادامه مطلب...

ایرادهای رایج داوری به مقالات

1.نتیجه گیری در چکیده با جمع بندی محقق خاتمه نمی یابد. 
2.ادبیات پیشینه صرفاً بیان می شود و ارتباط آنها با عنوان تحقیق تبیین نمی شود. 
3.ادبیات پیشینه به صورت پراکنده گفته می شودو مسیر موضوعی مشخصی دنبال نمی شود.

ادامه مطلب...

یافتن نشریات ISI

در سالهای اخیر عطش چاپ مقاله در نشریات ISI ، نه تنها بین اعضای هیئت علمی، بلکه بین دانشجویان حسابی داغ شده است. به همین منظور دانشجویان و اساتید به دنبال مجلات ISI معتبر هستند، اما متأسفانه گاه اسیر افراد سودجو می گردند که با دریافت مبالغ هنگفت اقدام به

ادامه مطلب...

یافتن ضریب تأثیر یا impact factor مجلات ISI

ایمپکت فاکتورimpact factorیا به اختصارIF، به صورت میانگین تعداد دفعاتی که مقالات یک مجله در دو سال قبل از آن رفرنس داده می شود، تعریف می شود.ایمپکت فاکتور مجلات بطور سالانه برای مجلات درج شده در لیست مجلات تامسون رویترز تعیین می شود.این موسسه هر سال در ماه ژوئن، ایمپکت فاکتورهای مجلات در سال قبل را منتشر میکند که دستیابی به آن

ادامه مطلب...

بررسی مقایسه ای عدالت سازمانی و رویکردهای آن در ورزش دانشگاهی کشور

پایان نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی، برای نخستین بار در نخستین وبسایت تربیت بدنی و علوم ورزشی، پایان نامه های رشته تربیت بدنی را به راحتی و بدون نیاز به ثبت نام، دانلود کنید.

مشخصات پایان نامه زیر:

ادامه مطلب...

تعيين ارتباط بین استرس و رضايت شغلي در كاركنان تربيت بدني نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

پایان نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی، برای نخستین بار در نخستین وبسایت تربیت بدنی و علوم ورزشی، پایان نامه های رشته تربیت بدنی را به راحتی و بدون نیاز به ثبت نام، دانلود کنید.

مشخصات پایان نامه زیر:

ادامه مطلب...

رابطه بين سبکهای رهبری مربیان و رضايتمندي ورزشكاران استان گلستان

پایان نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی، برای نخستین بار در نخستین وبسایت تربیت بدنی و علوم ورزشی، پایان نامه های رشته تربیت بدنی را به راحتی و بدون نیاز به ثبت نام، دانلود کنید.

مشخصات پایان نامه زیر:

ادامه مطلب...

شناسایی وضعیت و الویت های ورزش همگانی و تفریحی در بین اقشار مختلف مردم استان مازندران

پایان نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی، برای نخستین بار در نخستین وبسایت تربیت بدنی و علوم ورزشی، پایان نامه های رشته تربیت بدنی را به راحتی و بدون نیاز به ثبت نام، دانلود کنید.

مشخصات پایان نامه زیر:

ادامه مطلب...
Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو