نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

تصویرسازی ذهنی (Mental Imagery)

در تصویرسازی ذهنی ورزشکار خود را در موقعیت اجرای ورزشی با تمام حواس (بینایی، شنوایی، بویایی و ...) مجسم می کند. تصاویر این تجسم باید شامل اجرای موفقیت آمیز ورزشکار و احساس رضایت وی از عملکردش باشد. از تصویرسازی ذهنی در موارد زیر می توان سود جست:

ادامه مطلب...
Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو